skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Templar provincial chapters in the later thirteenth and early fourteenth centuries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Templar provincial chapters in the later thirteenth and early fourteenth centuries

Forey, Alan J.

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica, 12/30/2018, Vol.23, p.275

ISSN: 0867-2008 ; E-ISSN: 2391-7512 ; DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OM.2018.010

Toàn văn sẵn có

2
The Careers of Templar and Hospitaller Office-Holders in Western Europe during the Twelfth and Thirteenth Centuries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Careers of Templar and Hospitaller Office-Holders in Western Europe during the Twelfth and Thirteenth Centuries

Forey, Alan J

Casa de Velázquez

ISBN: 9788415636885 ; ISBN: 8415636881 ; E-ISBN: 9788490961476 ; E-ISBN: 8490961476

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DESERTIONS AND TRANSFERS FROM MILITARY ORDERS (TWELFTH TO EARLY-FOURTEENTH CENTURIES)

Forey, Alan J.

Traditio, 1 January 2005, Vol.60, pp.143-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03621529

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DESERTIONS AND TRANSFERS FROM MILITARY ORDERS (TWELFTH TO EARLY-FOURTEENTH CENTURIES)

Forey, Alan J.

Traditio, 1 January 2005, Vol.60, pp.143-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03621529

Toàn văn sẵn có

5
Élites et ordres militaires au Moyen Âge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Élites et ordres militaires au Moyen Âge

Arqué, Carme Plaza ; Balard, Michel ; Bériou, Nicole ; Bonneaud, Pierre ; Carraz, Damien ; Cerrini, Simonetta ; Chevalier, Marie-Anna ; Claverie, Pierre-Vincent ; Contamine, Philippe ; Dédéyan, Gérard ; Demurger, Alain ; Diaz, Luis Rafael Villegas ; Fernandes, Isabel Cristina Ferreira ; Forey, Alan J ; Genet, Jean-Philippe ; Gouguenheim, Sylvain ; Hunyadi, Zsolt ; Josserand, Philippe ; Luttrell, Anthony ; Martínez, Carlos de Ayala ; Nicholson, Helen J ; Oliveira, Luís Filipe ; Sans, Joan Fuguet ; Sarnowsky, Jürgen ; Tommasi, Francesco ; Toomaspoeg, Kristjan; Josserand, Philippe (Editor) ; Oliveira, Luís Filipe (Editor) ; Carraz, Damien (Editor)

ISBN: 9788415636885 ; ISBN: 8415636881 ; E-ISBN: 9788490961476 ; E-ISBN: 8490961476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...