skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 88.448  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding European Foreign Policy

Brian White

2001 - (327,4)

Truy cập trực tuyến

2
Foreign policy of Choson state in 1864-1910 period
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign policy of Choson state in 1864-1910 period

Lê, Nguyễn, Văn Ánh Đình Chỉnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19707

Truy cập trực tuyến

3
The East Asia security environment in the beginning of the twenty-first century and the adjustments in Vietnamese foreign policy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The East Asia security environment in the beginning of the twenty-first century and the adjustments in Vietnamese foreign policy

Pham, Quang Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30048

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

US foreign policy in the Middle East

Prifti Bledar

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vereinte Nationen

ISSN0042-384X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Monde Diplomatique

ISSN0026-9395

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace watch

ISSN1080-9864

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International affairs review

ISSN1078-3520

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bezopasnostʹ Evrazii

ISSN1607-7334

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agenda internacional visión desde el sur

ISSN1668-4176

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kultura - Historia - Globalizacja

ISSN1898-7265

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krasnai︠a︡ zvezda

ISSN0023-4559

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense & Foreign Affairs Strategic Policy

ISSN0277-4933

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

McNair Papers

ISSN1071-7552

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense and security electronics

ISSN1084-2829

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense electronics

ISSN0278-3479

Truy cập trực tuyến

17
Britain's policies towards the EU: Integration or foreign policy theories?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Britain's policies towards the EU: Integration or foreign policy theories?

Chu, Thanh Van

Chu, T. V. (2018). Britain's policies towards the EU: Integration or foreign policy theories?. VNU Journal of Foreign Studies, Vol.34, No.5 (2018) 172-178; 2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63158; https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4312

Truy cập trực tuyến

18
QUYỀN LỰC MỀM TRONG HỌC THUYẾT OBAMA
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUYỀN LỰC MỀM TRONG HỌC THUYẾT OBAMA

Ngô, Thị Bích Lan; 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDS; Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT)

1. Colin Dueck (2015). The Obama Doctrine. NY: Oxford University Press. 2. Kirchick, James (2007). James Kirchick: The Obama Doctrine. The Providence Journal, Retrieved June 15th, 2017 from htp://jameskirchick.com/2007/08/26/obama-doctrine/ 3. White House (2009). The new Beginning - President Speech in Cairo. Retrieved December 10th, 2017 from htps://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/presidentsspeech-cairo-a-new-beginning 4. White House (2009). The President at the Summit of the Americas. Retrieved December 10th, 2017 from htps://obamawhitehouse.archives.gov/video/The-President-at-theSummit-of-the-Americas#transcript 5. White House (2009). Remark President Acceptance Nobel Peace Prize. Retrieved December 12th, 2017 from htps://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-ofce/remarkspresident-acceptance-nobel-peace-prize 6. White House (2012). Inaugural Address President Barack Obama. Retrieved December 12th, 2017 from htps://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-ofce/2013/01/21/inauguraladdress-president-barack-obama 7. White House (2013). Fact Sheet: Afghanistan. Retrieved December 12th, 2017 from htps:// obamawhitehouse.archives.gov/the-press-ofce/2013/02/12/fact-sheet-afghanistan 8. White House (2015). Fact Sheet: US – Iraq Cooperation. Retrieved December 12th, 2017 from https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/04/14/fact-sheet-us-iraqcooperation 9. Joseph, S. Nye (1990). Bound to Lead – The Changing Nature of American Power. NY: Basic Books. 10. Joseph, S. Nye (2002). The Paradox of American Power. NY: Oxford University Press. 11. Joseph, S. Nye (2004). Sof Power: The Means to Success in World Politics. NY: PublicAffairs. 12. B. Obama (2007). Renewing American Leadership, Retrieved July 20th, 2017 from htps:// www.foreignaffairs.com/articles/2007-07-01/renewing-american-leadership. 13. John McCain and Barack Obama (2008). Presidential Debate Transcript. Retrieved June 21th, 2017 from htp://www.nbcnews.com/id/27073997/page/11/#.WZ_LYD4jHIU; 978-604-62-6097-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67511

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universitas. Relacoes Internacionais

ISSN1807-2135

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relações internacionais

ISSN1645-9199

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 88.448  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (502)
 2. 1959đến1973  (1.845)
 3. 1974đến1988  (4.429)
 4. 1989đến2004  (21.608)
 5. Sau 2004  (58.779)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (80.731)
 2. German  (1.215)
 3. Spanish  (854)
 4. Undetermined  (819)
 5. Portuguese  (783)
 6. French  (569)
 7. Czech  (268)
 8. Slovak  (210)
 9. Russian  (138)
 10. Turkish  (137)
 11. Swedish  (132)
 12. Italian  (117)
 13. Danish  (104)
 14. Dutch  (93)
 15. Polish  (87)
 16. Finnish  (79)
 17. Greek  (75)
 18. Romanian  (71)
 19. Norwegian  (68)
 20. Hungarian  (57)
 21. Lithuanian  (49)
 22. Korean  (43)
 23. Chinese  (33)
 24. Persian  (32)
 25. Arabic  (17)
 26. Serbo-Croatian  (15)
 27. Icelandic  (14)
 28. Ukrainian  (12)
 29. Japanese  (10)
 30. Serbian  (8)
 31. Macedonian  (4)
 32. Vietnamese  (2)
 33. Albanian  (1)
 34. Hebrew  (1)
 35. Welsh  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Stephens, Bret
 3. Ataman,Muhittin
 4. Cristina Soreanu Pecequilo
 5. Leira, Halvard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...