skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessibility aspects in UIDLs.(Editorial)

Faure, David ; Fogarassy - Neszly, Paul ; Pribeanu, Costin ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, Nov, 2013, Vol.12(4), p.337(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Multilingual Text-to-Speech Software Component for Dynamic Language Identification and Voice Switching
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilingual Text-to-Speech Software Component for Dynamic Language Identification and Voice Switching

Fogarassy-Neszly, Paul ; Pribeanu, Costin

Studies in Informatics and Control, 09/20/2016, Vol.25(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12201766 ; E-ISSN: 1841429X ; DOI: http://dx.doi.org/10.24846/v25i3y201607

Toàn văn sẵn có

3
A Review of Municipal Web sites for Accessibility: a Computer-aided Evaluation Approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of Municipal Web sites for Accessibility: a Computer-aided Evaluation Approach

Pribeanu, Costin ; Fogarassy-Neszly, Paul

Studies in Informatics and Control, 09/20/2011, Vol.20(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12201766 ; E-ISSN: 1841429X ; DOI: http://dx.doi.org/10.24846/v20i3y201107

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Municipal web sites accessibility and usability for blind users: preliminary results from a pilot study

Pribeanu, Costin ; Fogarassy-Neszly, Paul ; Pătru, Aurel

Universal Access in the Information Society, 2014, Vol.13(3), pp.339-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-013-0315-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Accessibility in Romania: The Conformance of Municipal Web Sites to Web Content Accessibility Guidelines

Pribeanu, Costin ; Marinescu, Ruxandra-Dora ; Fogarassy-Neszly, Paul ; Gheorghe-Moisii, Maria

Informatica Economica, 2012, Vol.16(1), pp.28-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1453-1305 ; E-ISSN: 1842-8088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...