skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45.815  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Financial Management

Hill Robert Alan

Bookboon; 2014 - (658.15)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Financial Management Exercises

Hill Robert Alan

Bookboon; 2014 - (658.15)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of managerial finance

Besley Scott; Brigham Eugene F

Cengage Learning; 2008 - (658.15 BES 2008)

Truy cập trực tuyến

4
Strategic Financial Management: Exercises
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Financial Management: Exercises

Hill, Robert Alan

1st edition; 9788770614269; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20370

Truy cập trực tuyến

5
Strategic Financial Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Financial Management

Robert Alan, Hill

9788776814250; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18917

Truy cập trực tuyến

6
Construction Financial Management: Solutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction Financial Management: Solutions

S. L. Tang

9788740309492; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18780

Truy cập trực tuyến

7
Strategic Financial Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Financial Management

Hill, Robert Alan

1st edition; 9788776814250; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20340

Truy cập trực tuyến

8
Construction Financial Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction Financial Management

S. L. Tang

9788740309560; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18785

Truy cập trực tuyến

9
Strategic Financial Management: Exercises
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Financial Management: Exercises

Robert Alan, Hill

9788770614269; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18853

Truy cập trực tuyến

10
Strategic Financial Management: Exercises
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Financial Management: Exercises

Robert Alan, Hill

9788770614269; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18892

Truy cập trực tuyến

11
Strategic Financial Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Financial Management

Leif, Mejlbro

9788776814250; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19102

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short term financial management

Maness Terry S; Zietlow John T

The Dryden Press - (657 MAN 20??)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction Financial Management Solutions

Tang S L

Bookboon; 2017 - (332)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction Financial Management

Tang S L

Bookboon; 2015 - (332)

Truy cập trực tuyến

15
Diversification of Higher Education in Vietnam: Experiences in International Cooperation and Financial Autonomy at the VNU-International School
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversification of Higher Education in Vietnam: Experiences in International Cooperation and Financial Autonomy at the VNU-International School

Nguyễn, Trọng Do; Ngô, Tự Lập

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56744

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Financial Management

Arnold G

H Prentice Hall; 2003 - (658.15)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình quản lý tài chính

Vũ Việt Hùng

H. : ĐHQGHN, 2002 - (658.15 VU-H 2002)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị tài chánh quốc tế trong thị trường toàn cầu = International financial management in the global marketplace

Dương Hữu Hạnh

H. : LĐXH, 2006 - (658.15 DU-H 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer lending - the case of Techcombank = Cho vay tiêu dùng trường hợp của Techcombank. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Hoàng Mỹ; Phạm Thị Nhuận supervisor

H. : HSB , 2010 - (658.15244 HO-M 2010)

Truy cập trực tuyến

20
Guide to U.S. foundations, their trustees, officers, and donors. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to U.S. foundations, their trustees, officers, and donors. Volume 1

Jacobs David G. editor

New York : The Foundation Center , 2005 - (361.7 GUI(1) 2005) - ISBN1595420355

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 45.815  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (104)
 2. 1962đến1975  (125)
 3. 1976đến1989  (2.041)
 4. 1990đến2004  (11.052)
 5. Sau 2004  (32.109)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (41.293)
 2. French  (316)
 3. Spanish  (222)
 4. German  (183)
 5. Portuguese  (157)
 6. Czech  (110)
 7. Italian  (92)
 8. Dutch  (86)
 9. Russian  (57)
 10. Danish  (52)
 11. Greek  (45)
 12. Hungarian  (40)
 13. Romanian  (40)
 14. Slovak  (37)
 15. Lithuanian  (37)
 16. Polish  (37)
 17. Finnish  (34)
 18. Indonesian  (26)
 19. Turkish  (26)
 20. Japanese  (13)
 21. Chinese  (13)
 22. Norwegian  (12)
 23. Ukrainian  (12)
 24. Korean  (6)
 25. Icelandic  (6)
 26. Macedonian  (5)
 27. Persian  (5)
 28. Vietnamese  (4)
 29. Arabic  (2)
 30. Albanian  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...