skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books: Lincoln in Text and Context

Boritt, Gabor

The American Historical Review, Vol.93(5), p.1404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A. Lincoln, writer. (Abraham Lincoln) (The Life and Times)

Ward, Geoffrey C.

American Heritage, Sept-Oct, 1989, Vol.40(6), p.14(2)

ISSN: 0002-8738

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life with my ancestors. (genealogical anecdotes)

American Heritage, August-Sept, 1982, Vol.33, p.21(1)

ISSN: 0002-8738

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classic Books on Presidents and US Presidency

Ladd, Everett

The Christian Science Monitor, Feb 14, 1992, p.12

ISSN: 08827729 ; E-ISSN: 2166-3262

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essays in the History of Liberty: Seaver Institute Lectures at the Huntington Library

Cantor, Milton

American Journal of Legal History, April, 1990, Vol.34(2), p.193-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South

Cooper, William J.

American Historical Review, June, 1991, Vol.96(3), p.956(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slavery, Law, And Politics.(Book Review)

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May, 1982, Vol.461, p.171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slavery, law and politics

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May, 1983, Vol.461, p.171(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dred Scott Case.(Book Review)

Journal of American History, March, 1980, p.936 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South

Miller, Charles A.

Journal of American History, March, 1991, Vol.77(4), p.1356(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln in Text and Context: Collected Essays

Boritt, Gabor S.

American Historical Review, Dec, 1988, Vol.93(5), p.1404(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln in Text and Context: Collected Essays

Bridges, Roger D.

Journal of American History, June, 1988, Vol.75(1), p.266(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South And Three Sectional Crises.(Book Review)

Journal of American History, Dec, 1980, p.684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recollected Words of Abraham Lincoln.(Brief Article)

Owens, Patricia

Library Journal, July, 1996, Vol.121(12), p.133(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Slaveholding Republic: an Account of the United States Government's Relations to Slavery.(Book Review)

Gutzman, K. R. Constantine

Journal of Southern History, Nov, 2002, Vol.68(4), p.957(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abraham Lincoln: Speeches and Writings. 2 vols., 1832-1858, 1859-1865

Mitgang, Herbert

The New York Times, Feb 10, 1990, Vol.139, p.13(N) p17(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recollected Words of Abraham Lincoln

Pinsker, Matthew

Journal of Southern History, Feb, 1998, Vol.64(1), p.137(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Slaveholding Republic: An Account of the United States Government's Relations to Slavery

Mcdevitt, Theresa

Library Journal, Vol.126(5), p.93

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln in Text and Context.(Book Review)

Journal of Southern History, August, 1988, Vol.54, p.506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4642

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dred Scott Case

Hall, Kermit L.

American Journal of Legal History, Jan, 1980, Vol.24(1), p.86-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (26)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (7)
 2. 1983đến1988  (5)
 3. 1989đến1990  (11)
 4. 1991đến1996  (7)
 5. Sau 1996  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (31)
 2. Bài báo  (3)
 3. Tin tức  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fehrenbacher, Don E
 2. Fehrenbacher, Don
 3. Boritt, Gabor S.
 4. Cantor, Milton
 5. Mcpherson, James M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...