skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apresentação

Fedozzi, Luciano

Sociologias, 01 August 2016, Vol.18(42), pp.14-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/15174522-018004201

Toàn văn sẵn có

2
Apresentação
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apresentação

Fedozzi, Luciano

Sociologias, 08/2016, Vol.18(42), pp.14-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1517-4522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/15174522-018004201

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porto Alegre e sua região metropolitana no contexto das contradições da metropolização brasileira contemporânea

Soares, Paulo Roberto Rodrigues ; Fedozzi, Luciano Joel

Sociologias, 01 August 2016, Vol.18(42), pp.162-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/15174522-018004206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajetória do orçamento participativo de Porto Alegre: representação e elitização política

Fedozzi, Luciano Joel ; Martins, André Luis Borges

Lua Nova: Revista de Cultura e Política, 01 August 2015, Issue 95, pp.181-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0175 ; DOI: 10.1590/0102-6445181-223/95

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participação, cultura política e cidades

Fedozzi, Luciano ; Martins, André Luis Borges ; Nogueira, Fernando ; Corrêa, Gilson Pianta César ; Pontes, João ; Cruz, Milton ; Borba, Sheila

Sociologias, 01 August 2012, Vol.14(30), pp.14-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000200002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (4)
 2. English  (4)
 3. Spanish  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fedozzi, Luciano
 2. Fedozzi, L.
 3. Fedozzi, Luciano Joel
 4. Fedozzi, L.J.
 5. Martins, A.L.B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...