skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity

Yang, Lawrence Y ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kontinuität

Yang, Lawrence Y ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTINUITY

Yang, Lawrence, Y ; Coffman, Patrick, L ; Federighi, Craig, M

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity

Yang, Lawrence Y ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity

Yang, Lawrence Y ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTINUITY

Yang, Lawrence, Y ; Coffman, Patrick, L ; Federighi, Craig, M

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTINUITY

Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACTIVITY CONTINUATION BETWEEN ELECTRONIC DEVICES

Yang, Lawrence, Y ; Coffman, Patrick, L ; Federighi, Craig, M

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity

Yang, Lawrence Y ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity

Yang Lawrence Y ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTINUITY

Yang Lawrence Y ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity

Yang, Lawrence Y ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity

Yang, Lawrence Y ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity

Yang, Lawrence Y ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity

Yang, Lawrence Y ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTINUITY

Yang, Lawrence, Y ; Coffman, Patrick, L ; Federighi, Craig, M

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity

Yang, Lawrence Y ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTINUITY

Yang Lawrence Y ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subpixel Shape Smoothing Based On Predicted Shape Background Information

Harper John S ; Federighi Craig M ; Stahl Geoffrey

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity

Yang, Lawrence Y ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (3)
 2. 2013đến2013  (11)
 3. 2014đến2014  (12)
 4. 2015đến2016  (130)
 5. Sau 2016  (143)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (289)
 2. French  (49)
 3. Chinese  (46)
 4. Korean  (27)
 5. German  (24)
 6. Danish  (12)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Federighi, Craig M
 2. Federighi Craig M
 3. Yang, Lawrence Y
 4. Coffman, Patrick L
 5. Dascola, Jonathan R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...