skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 830  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A decade of CEPOL : visions to vision.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A decade of CEPOL : visions to vision.

Lamothé André, Catherine ; Evans, Michael ; Falconer, Alexandra; European Police College

ISBN: 978-92-9211-009-3 ; DOI: 10.2825/13223

Toàn văn sẵn có

2
Eiropola profils : Eiropas tiesībaizsardzības aģentūra.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eiropola profils : Eiropas tiesībaizsardzības aģentūra.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-15-9 ; DOI: 10.2813/13153

Toàn văn sẵn có

3
Europols profil : den Europæiske Politienhed.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europols profil : den Europæiske Politienhed.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-02-9 ; DOI: 10.2813/1184

Toàn văn sẵn có

4
Europolo profilis : Europos teisėsaugos institucija.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europolo profilis : Europos teisėsaugos institucija.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-14-2 ; DOI: 10.2813/12997

Toàn văn sẵn có

5
Networks of police cooperation : guidelines for LEWP-related expert groups and networks.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Networks of police cooperation : guidelines for LEWP-related expert groups and networks.

Council of the European Union ; General Secretariat of the Council of the European Communities

ISBN: 978-92-824-3979-1 ; DOI: 10.2860/30385

Toàn văn sẵn có

6
Представяне на Европол : Правоприлагащата агенция на ЕС.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Представяне на Европол : Правоприлагащата агенция на ЕС.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-00-5 ; DOI: 10.2813/13760

Toàn văn sẵn có

7
European police science and research bulletin. Summer 2011
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

European police science and research bulletin. Summer 2011

European Commission ; Directorate-General for Economic and Financial Affairs

ISSN: 1831-1857

Toàn văn sẵn có

8
Europoli lühitutvustus : Euroopa õiguskaitseasutus.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europoli lühitutvustus : Euroopa õiguskaitseasutus.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-07-4 ; DOI: 10.2813/12297

Toàn văn sẵn có

9
European police science and research bulletin. Winter 2011/2012
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

European police science and research bulletin. Winter 2011/2012

European Police College

ISSN: 1831-1857

Toàn văn sẵn có

10
Europolov profil : Europska agencija za provedbu zakona.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europolov profil : Europska agencija za provedbu zakona.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-11-1 ; DOI: 10.2813/12666

Toàn văn sẵn có

11
Profil Europolu : európska agentúra v oblasti presadzovania práva.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profil Europolu : európska agentúra v oblasti presadzovania práva.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-21-0 ; DOI: 10.2813/13613

Toàn văn sẵn có

12
Europolin profiili : EU:n lainvalvontaviranomainen.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europolin profiili : EU:n lainvalvontaviranomainen.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-08-1 ; DOI: 10.2813/12472

Toàn văn sẵn có

13
Predstavitev Europola : evropski organ odkrivanja in kazenskega pregona.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predstavitev Europola : evropski organ odkrivanja in kazenskega pregona.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-22-7 ; DOI: 10.2813/13651

Toàn văn sẵn có

14
Profil europolu : Evropská agentura pro oblast prosazování práva.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profil europolu : Evropská agentura pro oblast prosazování práva.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-01-2 ; DOI: 10.2813/11652

Toàn văn sẵn có

15
Europol profile : European law enforcement agency.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europol profile : European law enforcement agency.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-05-0 ; DOI: 10.2813/12184

Toàn văn sẵn có

16
Az Europol profilja : Európai bűnüldöző hatóság.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Az Europol profilja : Európai bűnüldöző hatóság.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-12-8 ; DOI: 10.2813/1272

Toàn văn sẵn có

17
Profile d'Europol : agence européenne en matière de répression de la criminalité.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile d'Europol : agence européenne en matière de répression de la criminalité.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-09-8 ; DOI: 10.2813/12534

Toàn văn sẵn có

18
Profilul Europo : agenția europeană de aplicare a legii.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profilul Europo : agenția europeană de aplicare a legii.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-20-3 ; DOI: 10.2813/13398

Toàn văn sẵn có

19
Perfil de Europol : Oficina Europea de Policía.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perfil de Europol : Oficina Europea de Policía.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-06-7 ; DOI: 10.2813/12288

Toàn văn sẵn có

20
Profil tal-Europol : l-aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi u t-taħriġ.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profil tal-Europol : l-aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi u t-taħriġ.

European Police Office

ISBN: 978-92-95200-16-6 ; DOI: 10.2813/13309

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 830  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (8)
 2. 2008đến2010  (32)
 3. 2011đến2013  (218)
 4. 2014đến2017  (443)
 5. Sau 2017  (129)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (177)
 2. French  (39)
 3. Hungarian  (33)
 4. Spanish  (33)
 5. German  (33)
 6. Lithuanian  (31)
 7. Italian  (31)
 8. Greek  (31)
 9. Bulgarian  (31)
 10. Danish  (31)
 11. Slovak  (30)
 12. Czech  (30)
 13. Portuguese  (30)
 14. Polish  (30)
 15. Romanian  (30)
 16. Maltese  (30)
 17. Dutch  (30)
 18. Finnish  (30)
 19. Slovenian  (30)
 20. Swedish  (30)
 21. Russian  (6)
 22. Norwegian  (4)
 23. Arabic  (4)
 24. Icelandic  (4)
 25. Welsh  (3)
 26. Chinese  (3)
 27. Albanian  (2)
 28. Turkish  (2)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...