skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 373.539  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of world cultures : Vol V and south Asia

Boston, Massachusetts : G.K. Hall & Co , 1993

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of world cultures : Vol III South Asia

Hockings P.

Boston, Massachusetts : G.K. Hall & Co , 1992

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of world cultures : Vol IV Europe

Boston, Massachsetts : G.K. Hall & Co , 1992

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of world cultures : Vol VI Russia and eurasia/China

Friedrich P.; Diamond N

Boston Massachusetts : G.K. Hall & Co , 1994

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Mirror for humanity : a concise introduction to cultural anthropology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirror for humanity : a concise introduction to cultural anthropology

Kottak Conrad Phillip

Boston : McGraw-Hill College, c2003. - (306 KOT 2003) - ISBN0072414871 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 6 phiên bản
6
The life of the senses : \b introduction to a modal anthropology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The life of the senses : \b introduction to a modal anthropology

François Laplantine ; translated by Jamie Furniss.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61907

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Anthropological Journey Into Well Being Insights from Bolivia

Calestani Melania

Springer; 2013 - (306.0984)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space modernization and social interaction a comparative study of living space in Beijing

Yang Qingqing

Springer; 2015 - (305.80951)

Truy cập trực tuyến

9
Core concepts in cultural anthropology. Volume III, Accounting Issues Involving Economic Resources
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core concepts in cultural anthropology. Volume III, Accounting Issues Involving Economic Resources

Pincus Karen V.; Schultz Emily A

Mountain View, Calif. : Mayfield, c2000. - (301 PIN(3) 2000) - ISBN0767411692

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Core concepts in cultural anthropology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core concepts in cultural anthropology

Lavenda Robert H.; Schultz Emily A

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2007. - (306 LAV 2007) - ISBN9780073050454;ISBN0073050458 (softcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology : a global perspective

Scupin Raymond; DeCorse Christopher R

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1992. - (301 SCU 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Việt Nam hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc = Vietnam image of the community of 54 ethnic groups.

H. : Văn hoá dân tộc, 1996 - (305.89592 VIE 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of world cultures : V.1. North America

Boston, Massachusetts : G.K. Hall & Co , 1991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural anthropology : journal of the Society for Cultural Anthropology.

American Anthropological Association.; Society for Cultural Anthropology (U.S.)

Washington, D.C. : American Anthropological Association, c1986- - (GN301 .C85) - ISSN0886-7356

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Talking about people : reading in contemporary cultural anthropology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talking about people : reading in contemporary cultural anthropology

Haviland William A.; Gordon Robert J; Vivanco Luis A; Haviland William A. editor

Boston : McGraw-Hill, 2002 - (306 HAV 2002) - ISBN0767405137;ISBN9780767405133

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình đại cương nhân học

Nguyễn Thị Quế Loan

H. : ĐHQGHN, 2010 - (301 NG-L 2010)

Truy cập trực tuyến

17
Cultural anthropology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural anthropology

Kottak Conrad Phillip

Boston : McGraw Hill, c2008. - (306 KOT 2008) - ISBN9780073530956 (pbk. alk. paper);ISBN0073530956 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
18
Cultural anthropology : tribes, states, and the global system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural anthropology : tribes, states, and the global system

Bodley John H.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2005. - (306 BOD 2005) - ISBN0072870494 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình đại cương nhân học

Nguyễn Thị Quế Loan

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2010 - (301 NG L 2010)

Truy cập trực tuyến

20
The Loyalty Islands : a history of culture contacts, 1840-1900
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Loyalty Islands : a history of culture contacts, 1840-1900

Howe K. R.

Honolulu : University Press of Hawaii, 1977 - (993 HOW 1977) - ISBN0824804511

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 373.539  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (55.978)
 2. 1956đến1970  (32.263)
 3. 1971đến1985  (54.405)
 4. 1986đến2001  (99.316)
 5. Sau 2001  (129.343)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Behavioral sciences -- Anthropology -- Ethnology  (276.579)
 2. Humans  (34.617)
 3. Anthropology  (30.619)
 4. Female  (25.932)
 5. Male  (21.485)
 6. Sociology  (19.538)
 7. Medicine  (18.129)
 8. Adult  (17.452)
 9. Middle Aged  (14.764)
 10. African Americans  (13.534)
 11. Ethnology  (12.198)
 12. Public Health  (11.915)
 13. Aged  (9.678)
 14. Adolescent  (9.425)
 15. Ethnic Groups  (9.122)
 16. Risk Factors  (7.646)
 17. Hispanic Americans  (6.611)
 18. Young Adult  (5.130)
 19. Sciences (General)  (4.551)
 20. Psychology  (4.461)
 21. Social sciences  (2.409)
 22. Obesity  (2.373)
 23. Hypertension  (1.753)
 24. Cultura  (54)
 25. Dân tộc học  (33)
 26. Nhân chủng học  (13)
 27. Văn hoá  (12)
 28. Nhân loại học  (10)
 29. Xã hội học  (9)
 30. Văn hóa  (8)
 31. Encyclopedia  (7)
 32. Nhân học  (6)
 33. Lịch sử  (6)
 34. Tôn giáo  (5)
 35. Dân gian  (5)
 36. Bách khoa toàn thư  (5)
 37. Tâm lý học  (3)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (353.877)
 2. French  (5.088)
 3. German  (2.946)
 4. Spanish  (1.135)
 5. Swedish  (972)
 6. Chinese  (581)
 7. Portuguese  (523)
 8. Japanese  (440)
 9. qot  (270)
 10. Ukrainian  (214)
 11. Italian  (153)
 12. Dutch  (101)
 13. Russian  (92)
 14. Norwegian  (92)
 15. Polish  (84)
 16. Korean  (69)
 17. Turkish  (57)
 18. Hungarian  (42)
 19. Czech  (38)
 20. Slovak  (24)
 21. Bosnian  (18)
 22. Danish  (16)
 23. Serbo-Croatian  (14)
 24. Arabic  (14)
 25. Romanian  (11)
 26. Serbian  (9)
 27. Macedonian  (9)
 28. Vietnamese  (5)
 29. Hebrew  (5)
 30. Persian  (3)
 31. Lithuanian  (2)
 32. Northern Sami  (2)
 33. Icelandic  (2)
 34. Maori  (2)
 35. Finnish  (2)
 36. Armenian  (1)
 37. Albanian  (1)
 38. Thai  (1)
 39. Yiddish  (1)
 40. Basque  (1)
 41. Greek  (1)
 42. Tagalog  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stronks, Karien
 2. Agyemang, Charles
 3. Lawler, Andrew
 4. O'Dea, Kerin
 5. Nicolaou, Mary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...