skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast vision system

Nadabar Sateesh ; Equitz William

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCHNELLVISIONSSYSTEM
SYSTÈME DE VISION RAPIDE
FAST VISION SYSTEM

Nadabar, Sateesh ; Equitz, William

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCHNELLSICHTSYSTEM
SYSTÈME DE VISION RAPIDE
FAST VISION SYSTEM

Nadabar, Sateesh ; Equitz, William

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCHNELLSICHTSYSTEM
SYSTÈME DE VISION RAPIDE
FAST VISION SYSTEM

Nadabar, Sateesh ; Equitz, William

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAST VISION SYSTEM

Nadabar Sateesh ; Equitz William

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and Apparatus for High Resolution Decoding of Encoded Symbols

Nunnink Laurens ; Equitz William

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast vision system

Nadabar Sateesha ; Equitz William

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for high resolution decoding of encoded symbols

Nunnink Laurens ; Equitz William H

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LENS ASSEMBLY WITH INTEGRATED FEEDBACK LOOP FOR FOCUS ADJUSTMENT

Nunnink Laurens ; Delasauce Rene ; Equitz William

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vision system with swappable camera having an alignment indicator, and methods of making and using the same

Equitz William H ; Burrell Paul

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated illumination assembly for symbology reader

Nunnink Laurens W ; Equitz William H

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRATED ILLUMINATION ASSEMBLY FOR SYMBOLOGY READER

Nunnink Laurens ; Equitz William H

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrierte Ausleucht-Anordnung für einen Symbol-Ausleser

Nunnink, Laurens W ; Equitz, William H

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated illumination assembly for symbology reader

Nunnink Laurens ; Equitz William H

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for high resolution decoding of encoded symbols

Nunnink Laurens ; Equitz William H

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR EXPANSION OF FIELD OF VIEW IN A VISION SYSTEM

Nunnink Laurens ; Gerst Carl ; Equitz William

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated illumination assembly for symbology reader

Nunnink Laurens W ; Equitz William H

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vision System with Swappable Camera Having an Alignment Indicator, and Methods of Making and Using the Same

Equitz William H ; Burrell Paul

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and Method for Expansion of Field of View in a Vision System

Nunnink Laurens ; Gerst Carl ; Equitz William

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and Apparatus for High Resolution Decoding of Encoded Symbols

Nunnink Laurens ; Equitz William H

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2007  (14)
 3. 2008đến2011  (24)
 4. 2012đến2016  (51)
 5. Sau 2016  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (104)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (97)
 2. German  (21)
 3. French  (20)
 4. Chinese  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Equitz William H
 2. Nunnink Laurens
 3. Gerst, III Carl W
 4. Equitz, William
 5. Testa Justin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...