skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 59.686  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental management in practice Vol 2 Compartments Stressors and Sectors

Routledge; 1999 - (363.7 NAT 1999)

Truy cập trực tuyến

2
Current issues of environmental management in Vietnam - the case of VEDAN Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current issues of environmental management in Vietnam - the case of VEDAN Vietnam

Hoang, Van Hai; Nguyen, Dang Minh; Nguyen, Phuong Mai; Tran, Thi Hong Lien

Hoang, V. H., et al. (2012). Current issues of environmental management in Vietnam - the case of VEDAN Vietnam. Journal of Information and Management, Vol.33, No.1, pp.1-11; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13497

Truy cập trực tuyến

3
Corporate Manufacturing and Environmental Management: Examples of Industry‐Academia‐Government Alliances, and Collaboration with NPOs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Manufacturing and Environmental Management: Examples of Industry‐Academia‐Government Alliances, and Collaboration with NPOs

Yoshihiko, Nagasato

Yoshihiko, N. (2012). Corporate Manufacturing and Environmental Management: Examples of Industry‐Academia‐Government Alliances, and Collaboration with NPOs; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14204

Truy cập trực tuyến

4
Salinity and Water Stress
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Salinity and Water Stress

Ashraf, M.; Ozturk, M.; Athar, Habib-ur-Rehman

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27422; http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-9065-3

Truy cập trực tuyến

5
Labor forces and landscape management : Japanese case studies / Hiroyuki Shimizu, Chika Takatori, Nobuko Kawaguchi, editors.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor forces and landscape management : Japanese case studies / Hiroyuki Shimizu, Chika Takatori, Nobuko Kawaguchi, editors.

Shimizu, Hiroyuki; Takatori, Chika; Kawaguchi, Nobuko

9789811022784; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34296

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Management in Practice Volume 3

B Nath

Routledge; 1999 - (363.7 NAT 1999)

Truy cập trực tuyến

7
Mitigating Climate Change : The Emerging Face of Modern Cities / edited by Anshuman Khare, Terry Beckman.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitigating Climate Change : The Emerging Face of Modern Cities / edited by Anshuman Khare, Terry Beckman.

Khare, Anshuman

9783642370304; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53478

Truy cập trực tuyến

8
Application of ISO 14001 in food processing enterprises
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of ISO 14001 in food processing enterprises

Phan, Chi Anh; Dang, Thi Huong; Phan, C. A., Dang, T. H. (2012). Application of ISO 14001 in food processing enterprises. 2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business; 2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14232

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Môi trường và phát triển bền vững

Nguyễn Đình Hòa

Giáo dục; 2009

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stages of corporate social responsibility from ideas to impacts

Springer; 2017 - (650)

Truy cập trực tuyến

11
Internal determinants and effects of firm-level environmental performance: Empirical evidences from Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal determinants and effects of firm-level environmental performance: Empirical evidences from Vietnam

Pham, Quynh Anh

Scopus; 19112017; http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/44278; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32596

Truy cập trực tuyến

12
Building a regional network and management regime of marine protected areas in the South China Sea for sustainable development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a regional network and management regime of marine protected areas in the South China Sea for sustainable development

Nguyen, Chu Hoi; Vu, Hai Dang

Scopus; 13880292; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13880292.2015.1044797; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32980

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng các công cụ kinh tế để nâng cao năng lực quản lý môi trường ở Hà Nội : sách Tham khảo

Nguyễn Thế Chinh

H. : Chính trị Quốc gia, 1999 - (363.7 APD 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiến tới kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường ở Việt Nam

H. : Chính trị Quốc gia , 2001 - (363.7 TIE 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Môi trường và phát triển bền vững ở miền núi

Lê Văn Khoa Chủ biên

H. : Giáo dục , 1997 - (363.7 MOI 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Integrated environmental planning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated environmental planning

Lein James K.

Oxford ; Malden, MA : Blackwell Science, 2003. - (363.7 LEI 2003) - ISBN0632043466 (pb. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý tổng hợp lưu vực sông Đà : Luận văn ThS Khoa học Môi trường và quản lý môi trường

Giang Thanh Bình; Nguyễn Bình Thìn Người hướng dẫn; Nguyễn Quang Trung Người hướng dẫn

H. : Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường, 2007 - (363.7 GI-B 2007)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế

Trần Thanh Lâm

H. : Lao động, 2006 - (363.7 TR-L 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Môi trường và phát triển bền vững

Lê Văn Khoa chủ biên; Nguyễn Quốc Việt; Nguyễn Song Tùng; Đoàn Văn Tiến

H. : Giáo dục, 2009 - (363.7 MOI 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigations on physical clogging in artificial groundwater recharge systems : Luận văn ThS. Công nghệ hóa học

Nguyễn Văn Vũ; Husers N người hướng dẫn; Silabetzschky Kay người hướng dẫn; Stefan C người hướng dẫn; Werner Peter người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2009 - (628.4 NG-V 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 59.686  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (33)
 2. 1964đến1977  (92)
 3. 1978đến1991  (575)
 4. 1992đến2006  (8.649)
 5. Sau 2006  (49.759)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (54.000)
 2. Spanish  (767)
 3. Portuguese  (733)
 4. German  (267)
 5. Japanese  (230)
 6. French  (172)
 7. Chinese  (137)
 8. Russian  (56)
 9. Norwegian  (36)
 10. Czech  (33)
 11. Finnish  (22)
 12. Vietnamese  (22)
 13. Danish  (20)
 14. Polish  (18)
 15. Icelandic  (16)
 16. Italian  (15)
 17. Korean  (12)
 18. Dutch  (10)
 19. Ukrainian  (10)
 20. Lithuanian  (8)
 21. Turkish  (8)
 22. Romanian  (7)
 23. Persian  (5)
 24. Slovak  (4)
 25. Maori  (3)
 26. Hungarian  (2)
 27. Arabic  (2)
 28. Hebrew  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sarkis, Joseph
 2. Jabbour, Charbel Jose Chiappetta
 3. Yuan, Zengwei
 4. Boiral, Olivier
 5. Poorter, Lourens

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...