skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitrogen migration in crop rotations differing in fertilisation

Guzys, Saulius ; Miseviciene, Stefanija

Spanish journal of agricultural research, 2015, Issue 2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2171-9292

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Habitat quality modelling and effect of climate change on the distribution of Centaurea pabotii in Iran

Almasieh, Kamran ; Zoratipour, Amin ; Negaresh, Kazem ; Delfan Hasanzadeh, Khalil

Spanish journal of agricultural research, 2018, Vol.16(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2171-9292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent colonization and nest site selection of the Hooded Crow (Corvus corone cornix L.) in an urban environment

Kövér, László ; Gyüre, Péter ; Balogh, Péter ; Huettmann, Falk ; Lengyel, Szabolcs ; Juhász, Lajos

Landscape and Urban Planning, January 2015, Vol.133, pp.78-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2046 ; E-ISSN: 1872-6062 ; DOI: 10.1016/j.landurbplan.2014.09.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and nutrients content of Atriplex canescens across a soil electric conductivity gradient

Mellado Bosque, Miguel ; García, José E. ; Macías Cruz, Ulises ; Avendaño Reyes, Leonel ; Arévalo Sierra, José Ramón

Spanish journal of agricultural research, 2018, Vol.16(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2171-9292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climatic regionalization of wine grapes in the Hengduan Mountain region of China

Wang, Yajun ; Wang, Lei ; Liu, Xu ; Li, Yashan ; Wang, Xueqiu ; Fang, Yulin

Spanish journal of agricultural research, 2018, Vol.16(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2171-9292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-reseeding annual legumes for cover cropping in rainfed managed olive orchards

Rodrigues, M. Angelo ; Ferreira, I. Q. ; Freitas, Sara L. ; Pires, Jaime M. ; Arrobas, Margarida P.

Spanish journal of agricultural research, 2015, Issue 2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2171-9292

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biotic strategy to sequester carbon in the ornamental containerized bedding plant production: a review

Alvarez, Jose M. ; Pasian, Claudio ; Lal, Rattan ; López Núñez, Rafael ; Fernández Cabanás, Víctor Manuel

Spanish journal of agricultural research, 2018, Vol.16(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2171-9292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le « cimetière des projets échoués ». L’utopie communautaire de l’éco-tourisme à l’épreuve de la société lacandone (Chiapas, Mexique)

Losseau, Valentine

ELOHI, 01 January 2015, pp.17-47

ISSN: 2431-8175 ; E-ISSN: 2268-5243 ; DOI: 10.4000/elohi.455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaps and futures in working between ecology and design for constructed ecologies

Grose, Margaret J

Landscape and Urban Planning, December 2014, Vol.132, pp.69-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2046 ; E-ISSN: 1872-6062 ; DOI: 10.1016/j.landurbplan.2014.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arthropod communities within the olive canopy as bioindicators of different management systems

Vitanović, Elda ; Ivezić, Marija ; Kačić, Sonja ; Katalinić, Miro ; Durbešić, Paula ; Igrc Barčić, Jasminka

Spanish journal of agricultural research, 2018, Vol.16(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2171-9292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Turbulence a corporate perspective on collaborating for resilience.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turbulence a corporate perspective on collaborating for resilience.

Kupers, Roland;

E-ISBN 9789048524358 ; E-ISBN 9789089647122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
利用反应-扩散模型预测生物入侵 - The application of biological invasion prediction-illustrated Reaction-Diffusion model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

利用反应-扩散模型预测生物入侵 - The application of biological invasion prediction-illustrated Reaction-Diffusion model

张林艳 ; 叶万辉 ; 江洪 ; ZHANG Linyan , YE Wanhui , JINAG Hong

生态环境学报 - Ecology and Environmnet, 2009, Vol.18(4), pp.1565-1572

ISSN: 1674-5906

Toàn văn sẵn có

13
资源环境与生态实验教学示范中心建设 - Construction and Exploration on Resources,Environment and Ecology Experimental Center of Agricultural Higher Learning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

资源环境与生态实验教学示范中心建设 - Construction and Exploration on Resources,Environment and Ecology Experimental Center of Agricultural Higher Learning

夏建国 ; 陈强 ; 吴德勇 ; XIA Jian-guo; CHEN Qiang; WU De-yong

实验科学与技术 - Experiment Science & Technology, 2008, Issue S1

ISSN: 1672-4550

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abyssal Environment And Ecology Of The World Oceans.(Book Review)

Science, May 10, 1974, p.683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Projects About the Environment and Ecology.(Review)(Young Adult Review)(Brief Article)

Ostergard, Maren

School Library Journal, July, 1999, Vol.45(7), p.106(2)

ISSN: 0362-8930

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abyssal Environment And Ecology Of The World Oceans.(Book Review)

Scientific American, Oct, 1976, p.142

ISSN: 0036-8733

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Environment and Ecology: Fifth edition.(Brief Article)(Book Review)

Sargent, Jo

Geographical, August, 2004, Vol.76(8), p.99(1)

ISSN: 0016-741X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (1)
 2. 1976đến1998  (1)
 3. 1999đến2003  (1)
 4. 2004đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gyüre, Péter
 2. Vitanović, Elda
 3. Igrc Barčić, Jasminka
 4. Juhász, Lajos
 5. Wang, Xueqiu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...