skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual interactive suturing for the Fundamentals of Laparoscopic Surgery (FLS)

Qi, Di ; Panneerselvam, Karthikeyan ; Ahn, Woojin ; Arikatla, Venkata ; Enquobahrie, Andinet ; De, Suvranu

Journal of Biomedical Informatics, November 2017, Vol.75, pp.48-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2017.09.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tetrahedral Image-to-Mesh Conversion Software for Anatomic Modeling of Arteriovenous Malformations

Drakopoulos, Fotis ; Ortiz, Ricardo ; Enquobahrie, Andinet ; Sasaki-Adams, Deanna ; Chrisochoides, Nikos

Procedia Engineering, 2015, Vol.124, pp.278-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-7058 ; E-ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2015.10.139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ITK implementation of a physics-based non-rigid registration method for brain deformation in image-guided neurosurgery

Liu, Yixun ; Kot, Andriy ; Drakopoulos, Fotis ; Yao, Chengjun ; Fedorov, Andriy ; Enquobahrie, Andinet ; Clatz, Olivier ; Chrisochoides, Nikos P.

Liu, Yixun, Andriy Kot, Fotis Drakopoulos, Chengjun Yao, Andriy Fedorov, Andinet Enquobahrie, Olivier Clatz, and Nikos P. Chrisochoides. 2014. “An ITK implementation of a physics-based non-rigid registration method for brain deformation in image-guided neurosurgery.” Frontiers in Neuroinformatics 8 (1): 33. doi:10.3389/fninf.2014.00033. http://dx.doi.org/10.3389/fninf.2014.00033. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1662-5196 ; DOI: 10.3389/fninf.2014.00033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image-based immersed boundary model of the aortic root

Hasan, Ali ; Kolahdouz, Ebrahim M ; Enquobahrie, Andinet ; Caranasos, Thomas G ; Vavalle, John P ; Griffith, Boyce E

Medical Engineering and Physics, September 2017, Vol.47, pp.72-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-4533 ; E-ISSN: 1873-4030 ; DOI: 10.1016/j.medengphy.2017.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust head CT image registration pipeline for craniosynostosis skull correction surgery

Dangi, Shusil ; Shah, Hina ; Porras, Antonio R ; Paniagua, Beatriz ; Linte, Cristian A ; Linguraru, Marius ; Enquobahrie, Andinet

Healthcare technology letters, October 2017, Vol.4(5), pp.174-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2053-3713 ; PMID: 29184660 Version:1 ; DOI: 10.1049/htl.2017.0067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SlicerPET: A workflow based software module for PET/CT guided needle biopsy

Zukić, Dženan ; Finet, Julien ; Wilson, Emmanuel ; Banovac, Filip ; Esposito, Giuseppe ; Cleary, Kevin ; Enquobahrie, Andinet; Enquobahrie, Andinet (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 25, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s11548-015-1213-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image-based immersed boundary model of the aortic root

Hasan, Ali ; Kolahdouz, Ebrahim ; Enquobahrie, Andinet ; Caranasos, Thomas ; Vavalle, John ; Griffith, Boyce; Griffith, Boyce (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 4, 2017

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calibration Software for Quantitative PET/CT Imaging Using Pocket Phantoms

Zukić, Dženan ; Byrd, Darrin W ; Kinahan, Paul E ; Enquobahrie, Andinet

Tomography, 2018, Vol.4(3), p.148-158

ISSN: 2379-1381 ; E-ISSN: 2379-139X ; DOI: 10.18383/j.tom.2018.00020 ; PMCID: 6173789 ; PMID: 30320214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of a virtual intracorporeal suturing simulator

Fu, Yaoyu ; Cavuoto, Lora ; Qi, Di ; Panneerselvam, Karthikeyan ; Yang, Gene ; Artikala, Venkata ; Enquobahrie, Andinet ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven

Surgical Endoscopy, 2019, Vol.33(8), pp.2468-2472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-018-6531-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction to: Validation of a virtual intracorporeal suturing simulator

Fu, Yaoyu ; Cavuoto, Lora ; Qi, Di ; Panneerselvam, Karthikeyan ; Yang, Gene ; Arikatla, Venkata ; Enquobahrie, Andinet ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven

Surgical Endoscopy, 2019, Vol.33(8), pp.2473-2474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-018-06615-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image-based immersed boundary model of the aortic root

Hasan, Ali ; Kolahdouz, Ebrahim M. ; Enquobahrie, Andinet ; Caranasos, Thomas G. ; Vavalle, John P. ; Griffith, Boyce E.

Arxiv ID: 1705.04279

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Image-Guided Surgery Toolkit IGSTK: An Open Source C++ Software Toolkit

Enquobahrie, Andinet ; Cheng, Patrick ; Gary, Kevin ; Ibanez, Luis ; Gobbi, David ; Lindseth, Frank ; Yaniv, Ziv ; Aylward, Stephen ; Jomier, Julien ; Cleary, Kevin

Journal of Digital Imaging, 2007, Vol.20(Supplement 1), pp.21-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-1889 ; E-ISSN: 1618-727X ; DOI: 10.1007/s10278-007-9054-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and face validation of a virtual camera navigation task trainer

Arikatla, Venkata ; Horvath, Sam ; Fu, Yaoyu ; Cavuoto, Lora ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steve ; Enquobahrie, Andinet

Surgical Endoscopy, 2019, Vol.33(6), pp.1927-1937 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-018-6476-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing tracking software for image-guided surgery applications: IGSTK experience

Enquobahrie, Andinet ; Gobbi, David ; Turek, Matthew ; Cheng, Patrick ; Yaniv, Ziv ; Lindseth, Frank ; Cleary, Kevin

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2008, Vol.3(5), pp.395-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-008-0243-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PET/CT-guided biopsy with respiratory motion correction

Zhang, Ruoqiao ; Zukić, Dženan ; Byrd, Darrin W ; Enquobahrie, Andinet ; Alessio, Adam M ; Cleary, Kevin ; Banovac, Filip ; Kinahan, Paul E

International journal of computer assisted radiology and surgery, December 2019, Vol.14(12), pp.2187-2198 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1861-6429 ; PMID: 31512193 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11548-019-02047-4

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing the learning curve of a virtual intracorporeal suturing simulator VBLaST-SS©

Fu, Yaoyu ; Cavuoto, Lora ; Qi, Di ; Panneerselvam, Karthikeyan ; Arikatla, Venkata Sreekanth ; Enquobahrie, Andinet ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven D

Surgical endoscopy, 03 September 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 31482354 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-019-07081-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2017  (7)
 5. Sau 2017  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Enquobahrie, Andinet
 2. Enquobahrie, A
 3. De, Suvranu
 4. Fu, Yaoyu
 5. Cleary, Kevin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...