skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English= Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm không gian - thời gian trong tiếng Anh (Chương trình loại 1). M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn Thị Phương Nhung; Nguyễn Hòa

Hà Nội : University of Languages and International Studies, 2018 - (428.2 NG-N 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991

Đinh, Thị Mai Anh; Ngô, Đình Phương; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Đinh, T. M. A. (2016). An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 60220201; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80047; ĐI-A

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt Sách chuyên khảo phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

Võ Đại Quang

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2009 - (428 VO Q 2009)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ẩn dụ trong tiếng Anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt: Trên tư liệu nghĩa ẩn dụ của các từ ngữ chỉ một số bộ phận điển hình trên cơ thể người : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60.22.01

Trần Thị Hải Vân; Nguyễn Hồng Cổn Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (428.2 TR-V 2007)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt : sách chuyên khảo phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

Võ Đại Quang

H. : ĐHQGHN, 2009 - (428 VO-Q 2009)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on mataphorical expressions in English advertising slogans from the semantic approach = Nghiên cứu các biểu thức ẩn dụ sử dụng trong các khẩu hiệu quảng cáo bằng tiếng Anh từ phương diện ngữ dụng học. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Nguyễn Thị Chi Mai; Nguyễn Xuân Thơm supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.2 NG-M 2010)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on similes used in the novel David Copperfield by Charles Dickens = Nghiên cứu việc sử dụng biện pháp tỉ dụ trong tiểu thuyết David Copperfield của Charles Dickens. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Ngô Thị Thúy Hằng; Hà Cẩm Tâm Supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.2 NG-H 2010)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on implicature in English and Vietnamese funny stories = Hàm ngôn trong truyện cười tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15

Nguyễn Thị Hồng Nhung; Đào Thu Trang supervisor

H. : University of Languages and International Studies , 2010 - (428.2 NG-N 2010)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation on metaphor used in English slogans by some banks in the world = Nghiên cứu về ẩn dụ được sử dụng trong các câu khẩu hiệu của một số ngân hàng trên thế giới. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15

Bùi Thị Phương Trang; Nguyễn Thị Thơm Thơm supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2011 - (428.2 BU-T 2011)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Structural and Semantic patterns of Wh-questions in English = Nghiên cứu về mô hình cấu trúc và ngữ nghĩa của câu hỏi có từ hỏi trong tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Nguyễn Văn Cương; Võ Đại Quang Supervisor

H. : ĐHNN, 2011 - (428.2 NG-C 2011)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into structure and meaning of geological textbooks as a genre in English and Vietnamese = Nghiên cứu cấu trúc và ngữ nghĩa các giáo trình địa chất như một thể loại trong tiếng Anh và tiếng Việt. Doctoral dissertation Linguistics: 62 22 15 01

Đỗ Kim Phương; Hoàng Văn Vân supervisor

H. : University of Foreign Languages and International studies, 2012 - (428.2 ĐO-P 2012)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The meaning and structure of a fairy tale: A systemic funtional analysis = Cấu trúc và ngữ nghĩa của một câu chuyện cổ tích: phân tích theo quan điểm chức năng. MA Thesis Linguistics: 60 22 15

Phạm Thị Thúy; Hoàng Văn Vân người hướng dẫn

H. : University of Languages and International Studies , 2010 - (428.2 PH-T 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the meaning and structure of a geography text: A systemic functional analysis = Nghiên cứu về nghĩa và cấu trúc của một văn bản địa lý: Phân tích trên cơ sở lý thuyết chức năng hệ thống. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Dương Thị Thảo; Hoàng Văn Vân supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.2 DU-T 2010)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life and death metaphors in some short stories by Jack London from cognitive perspective = Ẩn dụ về sống và chết trong một số truyện ngắn của Jack London dưới góc nhìn tri nhận. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Hoàng Diệu Thu; Võ Đại Quang supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2012 - (428.2 HO-T 2012)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphors used in headlines of some electronic articles on US presidential election campaign 2012: A study from cognitive perspective = Các phép ẩn dụ trong tiêu đề một số bài báo điện tứ viết về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012: Nghiên cứu từ góc độ tri nhận. M.A Thesis Linguistics: 60 22 02 01

Nguyễn Thị Thu Hằng; Lâm Quang Đông

H. : University of Languages and International Studies, 2015 - (428.2 NG-H 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Conceptual Metaphor in Economic Reports in the New York Times from the Perspective of Cognitive Linguistics = Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm trong các bài báo về kinh tế trên tạp chí New York times dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận. M.A. Thesis Linguistics: 60220201

Triệu Khánh Toàn; Phạm Thị Thanh Thùy

H. : University of Languages and International Studies, 2016 - (428.2 TR-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in american and vietnamese short stories from 1975 to 1991 = Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm dùng để biểu đạt "cuộc sống" trong các truyện ngắn của Mỹ - Việt từ 1975 đến 1991. M.A. Thesis Linguistics: 602202

Đinh Thị Mai Anh; Ngô Đình Phương

H. : University of Languages and International Studies, 2016 - (428.2 ĐI-A 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (5)
 2. 1991đến2000  (7)
 3. 2001đến2008  (7)
 4. 2009đến2014  (36)
 5. Sau 2014  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (50)
 2. Bài báo  (10)
 3. Sách  (7)
 4. Tin tức  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (59)
 2. Vietnamese  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoàng Văn Vân
 2. Võ Đại Quang
 3. Hà Cẩm Tâm
 4. Lâm Quang Đông
 5. Nguyễn Hòa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...