skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 17.648  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> winslow boy : A play in two acts

Rattigan T.

M. : Progress Publishers , 1978

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Studies The State of the Discipline Past Present and Future

Gildea Niall

Palgrave Macmillan; 2015 - (820.711041)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The History of British Women’s Writing 1920–1945 Volume Eight

Palgrave Macmillan; 2013 - (820.99287)

Truy cập trực tuyến

4
Comparing texts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing texts

Onyett Nicola

London ; New York : Routledge, 2005. - (PR21 .O595 2005) - ISBN0203381084 (e-book);ISBN0415328586;ISBN0415328594 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> Peter principle

Peter L. J.; Hull R

London : Pan Books, 1969 - (823 PET 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> winter's tale

Shakespeare William

New York : New Ame. Lib., 1963 - (822.3 SHA 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shakespeare's Macbeth

Berkeley D.S.

New York : Simon & Schuster , 1990

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fall out for laugh

M. : Boevvor, 1974 - M. : [Knxb] , 1974 - (808 FAL 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Peripheral Child in Nineteenth Century Literature and its Criticism

Cocks Neil

Palgrave Macmillan; 2014 - (820.93526945)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English studies the state of the discipline past present and future

Palgrave Macmillan; 2015 - (820.711041)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The comic in theory & practice

Enck John Jacob.

New York : Appleton-Century-Crofts, [1960] - (808.88 ENC 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations for the teacher using :My first Russian book My second Russian book

Arakin V.D.; Samoylova I.D

M. : Prosveshchenie , 1971

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
The Norton anthology of English literature, The major authors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Norton anthology of English literature, The major authors

Abrams M. H

N.Y. : Norton & Company, 1987 - (820.8 NOR 1987) - ISBN0393955621;ISBN039395563X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies in English literature, 1500-1900.

Rice University.

Baltimore, Md. [etc.] Published for Rice University by Johns Hopkins University Press [etc.] - (PR1 .S82) - ISSN0039-3657

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Studying English literature : a practical guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying English literature : a practical guide

Young Tory.

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. - (820.7 YOU 2008) - ISBN9780521690140 (pbk.);ISBN9780521869812

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Norton anthology of English literature

Abrams M. H; Greenblatt Stephen

New York : Norton, c2000- - New York : Norton, c2000. - (820.8 NOR 2000) - (820.8 NOR(1C) 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of English and American literature

Nguyễn Xuân Thơm

Thế Giới; 1997 - (809 NG T 1997)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxism and 20th Century English Canadian Novels A New Approach to Social Realism

Ji Yuhua; Chen John Z Ming

Springer; 2015 - (813.509)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning Gender and Race in Post colonial Plantation Space Connecting Ireland and the Caribbean

Stoddard Eve Walsh

Palgrave Macmillan; 2012 - (823.009358729)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The history of British women's writing

Palgrave Macmillan; 2013 - (820.99287 HIS 2013)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 17.648  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (4.421)
 2. 1956đến1970  (167)
 3. 1971đến1985  (293)
 4. 1986đến2001  (2.347)
 5. Sau 2001  (8.364)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.814)
 2. French  (93)
 3. German  (71)
 4. Spanish  (68)
 5. Italian  (32)
 6. Portuguese  (24)
 7. Catalan  (17)
 8. Korean  (11)
 9. Chinese  (8)
 10. Arabic  (7)
 11. Polish  (5)
 12. Greek  (5)
 13. Lithuanian  (4)
 14. English, Old (ca.450-1100)  (4)
 15. Japanese  (3)
 16. Russian  (3)
 17. Turkish  (3)
 18. Romanian  (3)
 19. Ukrainian  (3)
 20. Hungarian  (2)
 21. Armenian  (2)
 22. Yiddish  (2)
 23. Welsh  (2)
 24. Persian  (2)
 25. Germanic (Other)  (1)
 26. Czech  (1)
 27. Indonesian  (1)
 28. Dutch  (1)
 29. Hebrew  (1)
 30. Danish  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Waters, Catherine
 2. Terry, Richard
 3. Bicks, Caroline
 4. Summit, Jennifer
 5. Pender, Patricia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...