skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 15.846  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Engineering design process
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering design process

Haik Yousef; Shahin T. M. M

Stamford, CT : Cengage Learning, c2011. - (TA174 .H224 2011) - ISBN9780495668145;ISBN0495668141

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Control Systems

Dorf Richard C; Bishop Robert H

Pearson

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphic science and design

French T.E.

New York : McMcgrow-Hill , 1970 - (604.4 FRE 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Design and optimization of thermal systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and optimization of thermal systems

Jaluria Yogesh

New York : McGraw-Hill Co., 1998 - (621.4 JAL 1998) - ISBN0070323887 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Fundamentals of engineering drawing and design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of engineering drawing and design

Jensen Cecil Howard; Helsel Jay D

New York, N.Y. : Glencoe/McGraw-Hill, c1996. - (604.2 JEN 1996) - ISBN0028018001

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Introduction to engineering design and problem solving
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to engineering design and problem solving

Burghardt M. David

Boston : WCB/McGraw-Hill, c1999 - (620 BUR 1999) - ISBN0070121885

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Design & simulation of thermal systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design & simulation of thermal systems

Suryanarayana N. V.; Arici Oner

Boston : McGraw-Hill, 2003. - (621.402 SUR 2003) - ISBN007249798X;ISBN0071199020

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Fundamentals of engineering drawing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of engineering drawing

Jensen Cecil; Helsel Jay D

New York: Glencoe/McGraw-Hill , 2002 - (604.2 JEN 2002) - ISBN9780078266126

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Materials selection in mechanical design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials selection in mechanical design

Ashby M. F.

Oxford, OX ; Boston, MA : Butterworth-Heinemann, 1999. - (TA403.6 .A74 1999) - ISBN0750643579

Truy cập trực tuyến

10
Exploring engineering : an introduction to engineering and design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring engineering : an introduction to engineering and design

Kosky P. G

Amsterdam : Elsevier, [2016] - (624 EXP 2016) - ISBN9780128012420

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Vẽ kỹ thuật cơ khí : Sách dùng cho các trường đại học kỹ thuật. Tập 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vẽ kỹ thuật cơ khí : Sách dùng cho các trường đại học kỹ thuật. Tập 1

Trần Hữu Quế; Đặng Văn Cứ; Nguyễn Văn Tuấn

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2016 - (604.2 VEK(1) 2016) - ISBN9786040037718

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Probability, reliability, and statistical methods in engineering design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probability, reliability, and statistical methods in engineering design

Haldar Achintya.; Mahadevan Sankaran

New York ; Chichester [England] : John Wiley, c2000. - (620 HAL 2000) - ISBN0471331198 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Taguchi's quality engineering handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taguchi's quality engineering handbook

Taguchi Genichi; Chowdhury Subir; Wu Yuin; Taguchi Shin; Yano Hiroshi

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons ; Livonia, Mich. : ASI Consulting Group, c2005. - (TS156 .T343 2005) - ISBN0471413348 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An all-silicon passive optical diode.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Fan, Li ; Wang, Jian ; Varghese, Leo T. ; Shen, Hao ; Niu, Ben ; Xuan, Yi ; Weiner, Andrew M. ; Qi, Minghao

Science, Jan 27, 2012, Vol.335(6067), p.447(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation optics using graphene.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Vakil, Ashkan ; Engheta, Nader

Science, June 10, 2011, Vol.332(6035), p.1291(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kirigami and technology cut a fine figure, together.(SCIENCE AND CULTURE)

Collins, Graham P.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 12, 2016, Vol.113(2), p.240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1523311113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giant birefringence in optical antenna arrays with widely tailorable optical anisotropy.(APPLIED PHYSICAL SCIENCES)(Author abstract)(Report)

Kats, Mikhail A. ; Genevet, Patrice ; Aoust, Guillaume ; Yu, Nanfang ; Blanchard, Romain ; Aieta, Francesco ; Gaburro, Zeno ; Capasso, Federico

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 31, 2012, Vol.109(31), p.12364(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 920-kilometer optical fiber link for frequency metrology at the 19th decimal place.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Predehl, K. ; Grosche, G. ; Raupach, S. M. F. ; Droste, S. ; Terra, O. ; Alnis, J. ; Legero, Th. ; Hansch, T. W. ; Udem, Th. ; Holzwarth, R. ; Schnatz, H.

Science, April 27, 2012, Vol.336(6080), p.441(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A logic-gated nanorobot for targeted transport of molecular payloads.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Douglas, Shawn M. ; Bachelet, Ido ; Church, George M.

Science, Feb 17, 2012, Vol.335(6070), p.831(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexure-FET biosensor to break the fundamental sensitivity limits of nanobiosensors using nonlinear electromechanical coupling.(ENGINEERING)(Author abstract)(Report)

Jain, Ankit ; Nair, Pradeep R. ; Alam, Muhammad A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 12, 2012, Vol.109(24), p.9304(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 15.846  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (30)
 2. 1968đến1980  (170)
 3. 1981đến1993  (473)
 4. 1994đến2007  (4.537)
 5. Sau 2007  (10.569)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.017)
 2. German  (1.737)
 3. Japanese  (174)
 4. Italian  (26)
 5. Chinese  (19)
 6. Spanish  (16)
 7. Portuguese  (15)
 8. French  (12)
 9. Lithuanian  (9)
 10. Slavic (Other)  (6)
 11. Norwegian  (5)
 12. Russian  (4)
 13. Korean  (3)
 14. Thai  (2)
 15. Vietnamese  (1)
 16. Finnish  (1)
 17. Dutch  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lindemann, Udo
 2. Vajna, Sándor
 3. Li, Y.
 4. Liu, X.
 5. Klein, Bernd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...