skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanding AAV Packaging Capacity with Trans-splicing or Overlapping Vectors: A Quantitative Comparison

Engelhardt J. F.

Molecular Therapy, October 2001, Vol.4(4), pp.383-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-0016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loss of ATM Function Enhances Recombinant Adeno-Associated Virus Transduction and Integration through Pathways Similar to UV Irradiation

Engelhardt J. F.

Virology, March 2000, Vol.268(1), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Analysis of Adeno-Associated Virus Transduction Circular Intermediates

Engelhardt J. F.

Virology, August 1999, Vol.261(1), pp.8-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Successful ex vivo gene therapy directed to liver in a patient with familial hypercholesterolaemia

Grossman , M. ; Raper , S.E. ; Kozarsky , K. ; Stein , E.A. ; Engelhardt , J.F. ; Muller , D. ; Lupien , P.J. ; Wilson , J.M.

Nature genetics, 1994, Vol.6(4), pp.335-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors affecting the efficiency of embryo transfer in the domestic ferret (Mustela putorius furo)

Li , Z. ; Sun , X. ; Chen , J. ; Leno , G.H. ; Engelhardt , J.F.

Theriogenology, 2006, Vol.66, pp.183-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-691X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The draft genome sequence of the ferret (Mustela putorius furo) facilitates study of human respiratory disease.

Peng, X ; Alföldi, J ; Gori, K ; Eisfeld, Aj ; Tyler, Sr ; Tisoncik - Go, J ; Brawand, D ; Law, Gl ; Skunca, N ; Hatta, M ; Gasper, Dj ; Kelly, Sm ; Chang, J ; Thomas, Mj ; Johnson, J ; Berlin, Am ; Lara, M ; Russell, P ; Swofford, R ; Turner - Maier, J ; Young, S ; Hourlier, T ; Aken, B ; Searle, S ; Sun, X ; Yi, Y ; Suresh, M ; Tumpey, Tm ; Siepel, A ; Wisely, Sm ; Dessimoz, C ; Kawaoka, Y ; Birren, Bw ; Lindblad - Toh, K ; Di Palma, F ; Engelhardt, Jf ; Palermo, Re ; Katze, Mg

Nature Biotechnology , 32 (12) pp. 1250-1255. (2014)

Toàn văn sẵn có

7
Successful production of offspring after superovulation and in vitro culture of embryos from domestic ferrets (Mustela putorius furos)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Successful production of offspring after superovulation and in vitro culture of embryos from domestic ferrets (Mustela putorius furos)

Li, Zy ; Jiang, Qs ; Zhang, Yl ; Liu, Xm ; Engelhardt, Jf

Reproduction, 10/1/2001, pp.611-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-1626 ; E-ISSN: 1741-7899 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1530/rep.0.1220611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
CFTR Does Not Alter Acidification of L Cell Endosomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CFTR Does Not Alter Acidification of L Cell Endosomes

Root, K.V. ; Engelhardt, J.F. ; Post, M. ; Wilson, J.W. ; Vandyke, R.W.

Biochemical and Biophysical Research Communications, 11/1994, Vol.205(1), pp.396-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006291X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1994.2678

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of c-fos and c-jun during hepatocellular remodeling following ischemia/reperfusion in mouse liver

Schlossberg, H ; Zhang, Y ; Dudus, L ; Engelhardt, Jf

Hepatology, June 1996, Vol.23(6), pp.1546-1555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.1996.v23.pm0008675176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (2)
 2. 1996đến1998  (1)
 3. 1999đến1999  (1)
 4. 2000đến2001  (3)
 5. Sau 2001  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Engelhardt, J.F.
 2. Engelhardt, Jf
 3. Engelhardt, John F
 4. Engelhardt J. F.
 5. Yue, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...