skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons.(Research Article)

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sebastien ; Delsuc, Frederic ; Douzery, Emmanuel J. P.

PLoS ONE, Sept 16, 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A phylogenetic perspective on the evolution of Mediterranean teleost fishes

Christine N Meynard ; David Mouillot ; Nicolas Mouquet ; Emmanuel J P Douzery

PloS one, 01 January 2012, Vol.7(5), p.e36443 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0036443

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and Robust Characterization of Time-Heterogeneous Sequence Evolutionary Processes Using Substitution Mapping.(Research Article)

Romiguier, Jonathan ; Figuet, Emeric ; Galtier, Nicolas ; Douzery, Emmanuel J. P. ; Boussau, Bastien ; Dutheil, Julien Y. ; Ranwez, Vincent

PLoS ONE, March 27, 2012, Vol.7(3), p.e33852 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033852

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thrice better than once: quality control guidelines to validate new mitogenomes

Frédéric Delsuc ; Emmanuel J. P. Douzery ; Fidel Botero-Castro

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1569568

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thrice better than once: quality control guidelines to validate new mitogenomes

Frédéric Delsuc ; Emmanuel J. P. Douzery ; Fidel Botero-Castro

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1569568.V1

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A phylogenomic framework and timescale for comparative studies of tunicates

Frédéric Delsuc ; Hervé Philippe ; Georgia Tsagkogeorga ; Paul Simion ; Marie-Ka Tilak ; Xavier Turon ; Susanna López-Legentil ; Jacques Piette ; Patrick Lemaire ; Emmanuel J. P. Douzery

BMC biology, 01 April 2018, Vol.16(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1741-7007 ; DOI: 10.1186/s12915-018-0499-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and accurate branch lengths estimation for phylogenomic trees

Binet, Manuel ; Gascuel, Olivier ; Scornavacca, Celine ; P. Douzery, Emmanuel J. ; Pardi, Fabio

BMC Bioinformatics, Jan 7, 2016, Vol.17(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0821-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thrice better than once: quality control guidelines to validate new mitogenomes

Frédéric Delsuc ; Emmanuel J. P. Douzery ; Fidel Botero-Castro

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.2117072.V1

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thrice better than once: quality control guidelines to validate new mitogenomes

Frédéric Delsuc ; Emmanuel J. P. Douzery ; Fidel Botero-Castro

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.2117072

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2013  (2)
 3. 2014đến2014  (2)
 4. 2015đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Frédéric Delsuc
 2. Douzery, Emmanuel J P
 3. Emmanuel J. P. Douzery
 4. Douzery, Emmanuel J. P.
 5. Fidel Botero-Castro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...