skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 347.215  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete electronics self teaching guide with projects

Boysen Earl Kybett Harry

John Wiley & Sons; 2002 - (621.381 BOY 2002)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Power Electronics

Vodovozov Valery

Bookboon; 2014 - (621.381044)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMT

ISSN1529-8930

Truy cập trực tuyến

4
Newnes Dictionary of Electronics
Newnes Dictionary of Electronics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Newnes Dictionary of Electronics

ISBN0-7506-4331-5;ISBN0-08-051272-0

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stereo review

ISSN0039-1220

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic gaming monthly

ISSN1058-918X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vision Systems Design

ISSN1089-3709

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication Systems Design

ISSN1086-4644

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

3G mobile

ISSN1524-9492

Truy cập trực tuyến

10
Introduction to Power Electronics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Power Electronics

Vodovozov, Valery

1st edition; 9788776816254; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21785

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of electronic materials and devices

Kasap Safa

McGraw Hill Education; 2018 - (621.381)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical methods for time resolved quantum nanoelectronics

Weston Joseph

Springer; 2017 - (530.12)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teach yourself electricity and electronics

Gibilisco Stan.

New York ; London : McGraw-Hill, c2002

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronics and Circuit Analysis using MATLAB.

Attia John Okyere

U.S.A : CRC Press LLC, 1999

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic colloquium on computational complexity

ISSN1433-8092

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Letters in Communications

ISSN1687-6741

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Materials Letters

ISSN1738-8090

Truy cập trực tuyến

18
Nuclear Magnetic Resonance
Nuclear Magnetic Resonance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Magnetic Resonance

ISBN1-84973-147-0;ISBN1-62198-132-0;ISBN1-84973-279-5

Truy cập trực tuyến

19
Nanostructures And Nanomaterials: Synthesis, Properties And Applications
Nanostructures And Nanomaterials: Synthesis, Properties And Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanostructures And Nanomaterials: Synthesis, Properties And Applications

ISBN1-86094-415-9;ISBN1-86094-480-9;ISBN9786611347444;ISBN1-86094-596-1;ISBN1-281-34744-2;ISBN1-59124-997-X

Truy cập trực tuyến

20
Optical Properties Of Surfaces (2nd Edition)
Optical Properties Of Surfaces (2nd Edition)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical Properties Of Surfaces (2nd Edition)

ISBN1-86094-450-7;ISBN9786611866495;ISBN1-86094-543-0;ISBN1-281-86649-0;ISBN1-59124-996-1

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 347.215  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (565)
 2. 1959đến1973  (7.615)
 3. 1974đến1988  (13.147)
 4. 1989đến2004  (90.327)
 5. Sau 2004  (232.275)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (319.988)
 2. German  (1.641)
 3. Spanish  (895)
 4. French  (610)
 5. Vietnamese  (423)
 6. Japanese  (316)
 7. Chinese  (291)
 8. Portuguese  (135)
 9. Italian  (52)
 10. Russian  (44)
 11. Czech  (32)
 12. Korean  (23)
 13. Norwegian  (15)
 14. Arabic  (10)
 15. Lithuanian  (9)
 16. Turkish  (7)
 17. Persian  (7)
 18. Dutch  (5)
 19. Greek  (4)
 20. Slovak  (3)
 21. Polish  (3)
 22. Ukrainian  (3)
 23. Serbo-Croatian  (3)
 24. Danish  (3)
 25. Finnish  (2)
 26. Hungarian  (1)
 27. Thai  (1)
 28. Romanian  (1)
 29. Icelandic  (1)
 30. Malay  (1)
 31. Hebrew  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (1.202)
 2. Q - Science.  (396)
 3. R - Medicine.  (19)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eric, Dauverchain
 2. Giani, Alain
 3. Huang, Yonggang
 4. Berggren, Magnus
 5. Sauer, Dirk Uwe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...