skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910–58

Efrati, Noga

International Journal of Middle East Studies, 2008, Vol.40(3), pp.466a-466a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743808081373

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EFFENDIYYA : WHERE HAVE ALL THE WOMEN GONE?

Efrati, Noga

International Journal of Middle East Studies, 2011, Vol.43(2), pp.375-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743811000122

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Women in Iraq past meets present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in Iraq past meets present

Efrati, Noga

E-ISBN 9780231158145

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating Rights in Iraq: Women and the Personal Status Law

Efrati, Noga

The Middle East Journal, Autumn 2005, Vol.59(4), pp.577-595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461 ; DOI: 10.3751/59.4.13

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productive or reproductive? The roles of Iraqi women during the Iraq-Iran War

Efrati, Noga

Middle Eastern Studies, Apr 1999, Vol.35(2), pp.27-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263206 ; E-ISSN: 17437881

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The other 'awakening' in Iraq: The women's movement in the first half of the twentieth century

Efrati, Noga

British Journal of Middle Eastern Studies, 01 November 2004, Vol.31(2), pp.153-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-0194 ; E-ISSN: 1469-3542 ; DOI: 10.1080/135301904042000268196

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating rights in Iraq women and the personal status law

Efrati, Noga

The Middle East journal [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productive or reproductive? the roles of Iraqi women during the Iraq-Iran war

Efrati, Noga

Middle Eastern studies [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2004  (1)
 3. 2005đến2007  (2)
 4. 2008đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Tạp chí  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Efrati, Noga.
 2. Efrati, N.
 3. Noga Efrati

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...