skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 602.799  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Plant-Environment Interactions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant-Environment Interactions

Baluska, Frantisek

9783540892298; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32651

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Ecology Outline of contemporary ecology for university students

Riisgård Hans Ulrik

Bookboon; 2018 - (577)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real world ecology large scale and long term case studies and methods

Springer Verlag London; 2009 - (577 REL 2009)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuity and Change in Cultural Adaptation to Mountain Environments From Prehistory to Contemporary Threats

Springer; 2013 - (304.209143)

Truy cập trực tuyến

5
Ecology : concepts and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecology : concepts and applications

Molles Manuel C.

Boston : McGraw-Hill, 2010 - (577 MOL 2010) - ISBN9780070171688

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
6
Ecology : global insights & investigations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecology : global insights & investigations

Stiling Peter

New York : McGraw-Hill , 2015 - (577 STI 2015) - ISBN9781259252310

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Ecology : concepts and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecology : concepts and applications

Molles Manuel C.

New York : McGraw Hill , 2016 - (577 MOL 2016) - ISBN9781259254550

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Environmental Geochemistry : A Holistic Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Geochemistry : A Holistic Approach

Fortescue, John A. C.

978-1-4612-6045-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28646

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical Ecology

ISSN1874-1738

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rangeland Ecology & Management

ISSN1550-7424

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecosystem Services

ISSN2212-0416

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ekologia

ISSN1335-342X

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Ecology

ISSN0300-7839

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ekoloji

ISSN1300-1361

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical ecology

World Scientific; 1988 - (574.5 MAT 1988)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting nature  saving creation  ecological conflicts religious passions and political quandaries

Palgrave Macmillan; 2013 - (201.77)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instant notes in ecology

Mackenzie A.; Ball A. S; Virdee S. R

Oxford, UK : BIOS Scientific Publishers ; New York : Springer, 1998 - (577 MAC 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mangrove reforestation in Vietnam- achievements and challenges

Phan Nguyên Hồng; Quan Thi Quynh Dao

Proceedings of National Scientific Workshop: Evaluation of Effects of Mangrove Reforestation on the Environment and Coastal Local Life in JRC Funded Project Area. 2003

H. : Agricultural Publishing House, 2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Mixed effects models and extensions in ecology with R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed effects models and extensions in ecology with R

Zuur, A.; Ieno, E.N.; Walker, N.; Saveliev, A.A.; Smith, G.M.

9780387874579; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27344

Truy cập trực tuyến

20
Biofilm and Materials Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biofilm and Materials Science

Hideyuki, Kanematsu; Dana, M. Barry

9783319145655; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31597

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 602.799  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (665)
 2. 1957đến1971  (3.745)
 3. 1972đến1986  (20.953)
 4. 1987đến2002  (76.163)
 5. Sau 2002  (495.755)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (403.079)
 2. Portuguese  (11.689)
 3. French  (7.167)
 4. Spanish  (5.505)
 5. German  (2.549)
 6. Japanese  (2.354)
 7. Chinese  (1.461)
 8. Swedish  (1.306)
 9. Russian  (701)
 10. Norwegian  (290)
 11. Polish  (228)
 12. Undetermined  (199)
 13. Korean  (161)
 14. Dutch  (142)
 15. Italian  (138)
 16. Turkish  (65)
 17. Czech  (62)
 18. Ukrainian  (55)
 19. Vietnamese  (48)
 20. Danish  (47)
 21. Romanian  (44)
 22. Slovak  (38)
 23. Hungarian  (37)
 24. Lithuanian  (33)
 25. Greek  (25)
 26. Finnish  (21)
 27. Persian  (15)
 28. Serbo-Croatian  (7)
 29. Thai  (6)
 30. Arabic  (5)
 31. Maori  (5)
 32. Icelandic  (2)
 33. Basque  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fenton, Brock
 2. Thrush, Simon
 3. Scheu, Stefan
 4. Gilbert, Jack Anthony
 5. Getz, Wayne M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...