skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.808  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hart's Deepwater

ISSN1469-1051

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin de la Société royale des sciences de Liège

ISSN0037-9565

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Journal of Science

ISSN0002-9599

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabian Journal of Geosciences

ISSN1866-7511

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Mountain Science

ISSN1672-6316

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Earth Science

ISSN1674-487X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central European Journal of Geosciences

ISSN2081-9900

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earth science frontiers

ISSN1872-5791

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source OECD science and technology database

ISSN1608-1242

Truy cập trực tuyến

10
Quantitative Geochemistry
Quantitative Geochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Geochemistry

ISBN1-86094-646-1;ISBN9786611120528;ISBN1-61583-045-6;ISBN1-281-12052-9;ISBN1-86094-820-0

Truy cập trực tuyến

11
Handbook Of Coastal And Ocean Engineering
Handbook Of Coastal And Ocean Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook Of Coastal And Ocean Engineering

ISBN981-281-929-0;ISBN9786612760334;ISBN1-68015-091-X;ISBN1-282-76033-5;ISBN981-281-930-4

Truy cập trực tuyến

12
Understanding Soils in Urban Environments
Understanding Soils in Urban Environments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Soils in Urban Environments

ISBN0-643-09174-2;ISBN1-61344-336-6;ISBN9786613146755;ISBN0-643-10143-8;ISBN1-283-14675-4

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

可視化情報学会誌

ISSN0916-4731

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geological Society of America bulletin

ISSN0016-7606

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geological Magazine

ISSN0016-7568

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geology today

ISSN0266-6979

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature Canada

ISSN0374-9894

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geospatial Solutions

ISSN1529-7403

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIG journal

ISSN1443-1017

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geology

ISSN0091-7613

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.808  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (32)
 2. 1963đến1976  (32)
 3. 1977đến1992  (27)
 4. 1993đến2005  (85)
 5. Sau 2005  (1.404)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (1.104)
 2. Sách  (453)
 3. Tạp chí  (228)
 4. Kỷ yếu hội nghị  (14)
 5. Bài báo  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.513)
 2. German  (252)
 3. Italian  (43)
 4. French  (8)
 5. Chinese  (8)
 6. Japanese  (3)
 7. Russian  (2)
 8. Portuguese  (2)
 9. Spanish  (2)
 10. Dutch  (2)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sansò, Fernando
 2. Sneeuw, Nico
 3. Crespi, Mattia
 4. Novák, Pavel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...