skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 679  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with icon

Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Marianek Joe ; Wilson Christopher

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzmán Aurelio ; Wilson Christopher

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Chen Kevin Will ; Dye Alan C ; Wilson Christopher

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Butcher Gary ; Dye Alan C ; Graham Chance

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Butcher Gary ; Dye Alan C ; Graham Chance

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with icon

Dye Alan C ; Marianek Joe ; Wilson Christopher

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with animated graphical user interface

Dye Alan C ; Foss Christopher ; Graham Chance

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with animated graphical user interface

Caro Pablo ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzmán Aurelio

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Dye Alan C ; Foss Christopher ; Nelson Britt ; Williams Aled

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Butcher Gary ; Dye Alan C ; Graham Chance

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Connor, Teofila ; Dye, Alan C ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with animated icon

Akana Jody ; Dye Alan C ; Marianek Joe ; Wilson Christopher

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Butcher, Gary ; Dye, Alan C ; Graham, Chance

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Butcher, Gary ; Dye, Alan C ; Graham, Chance ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Butcher Gary ; Dye Alan C ; Graham Chance ; Ive Jonathan P ; Wilson Christopher

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with animated graphical user interface

Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan ; Dye Alan C ; Foss Christopher ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with icon

Dye Alan C ; Ive Jonathan P ; Marianek Joe ; Wilson Christopher

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Dye Alan C ; Foss Christopher ; Wan Wan Si ; Wilson Christopher

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with animated graphical user interface

Broughton Lee ; Dye Alan C ; Ive Jonathan P ; Wilson Christopher

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with icon

Akana Jody ; Dye Alan C ; Ive Jonathan P ; Wilson Eric Lance

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 679  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (660)
 2. French  (96)
 3. Chinese  (86)
 4. Danish  (47)
 5. German  (39)
 6. Korean  (36)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dye, Alan C
 2. Dye Alan C
 3. Chaudhri, Imran
 4. Ive, Jonathan P
 5. Ive Jonathan P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...