skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moduli stabilization and SUSY breaking in heterotic orbifold string models

Dundee, Ben ; Raby, Stuart ; Westphal, Alexander; Westphal, Alexander (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 26, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.82.126002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the string coupling in a class of stringy orbifold GUTs

Dundee, Ben ; Raby, Stuart; Raby, Stuart (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 9, 2009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the string coupling in a class of stringy orbifold GUTs

Dundee, Ben ; Raby, Stuart

Arxiv ID: 0808.0992

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of a Modular, Dispersive Spectrometer for Fundamental Studies in NIR Spectroscopy

Soyemi, Olusola ; Rabbe, Dennis ; Dundee, Ben ; Busch, Marianna A. ; Busch, Kenneth W.

Spectroscopy, April, 2001, Vol.16(4), p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-6703

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Randall-Sundrum and Flipped SU(5)

Dundee, Ben ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 22, 2006

DOI: 10.1142/S0217751X08041414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconciling Grand Unification with Strings by Anisotropic Compactifications

Dundee, Ben ; Raby, Stuart ; Wingerter, Akin; Wingerter, Akin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 31, 2008 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.78.066006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addendum to Reconciling Grand Unification with Strings by Anisotropic Compactifications

Dundee, Ben ; Raby, Stuart ; Wingerter, Akin

Arxiv ID: 0811.4026

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addendum to Reconciling Grand Unification with Strings by Anisotropic Compactifications

Dundee, Ben ; Raby, Stuart ; Wingerter, Akin; Wingerter, Akin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 25, 2008

DOI: 10.1103/PhysRevD.79.047901

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observable/Hidden Broken Symmetry for Symmetric Boundary Conditions

Dundee, Ben ; Perkins, John ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 17, 2005

DOI: 10.1142/S0217751X06031090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION

Cleaver, G. ; Dundee, Ben ; Perkins, John ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matt ; Stone, Kristin

String Phenomenology 2003, 2004, pp.86-93

ISBN: 9789812702463 ; DOI: 10.1142/9789812702463_0012

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterotic String Optical Unification

Perkins, John ; Dundee, Ben ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matthew ; Stone, Kristin ; Cleaver, Gerald

Arxiv ID: hep-ph/0310155

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterotic String Optical Unification

Perkins, John ; Dundee, Ben ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matthew ; Stone, Kristin ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 4, 2003

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of manufacturing phenols

Dundee Ben

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of producing a phenol from an aromatic compound

Dundee Ben ; Strom Barny Oscar

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (2)
 2. 2001đến2002  (1)
 3. 2003đến2003  (2)
 4. 2004đến2005  (2)
 5. Sau 2005  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dundee, Ben
 2. Raby, Stuart
 3. Perkins, John
 4. Cleaver, Gerald
 5. Dundee, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...