skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODULE DE MEMBRANE EN FIBRES CREUSES ENROULÉE EN SPIRALE POUR UNE DISTILLATION PAR MEMBRANE
SPIRAL WOUND HOLLOW FIBER MEMBRANE MODULE FOR MEMBRANE DISTILLATION

Dukes, Simon, Paul ; Tun, Chan, Mya

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spiral Wound Hollow Fiber Membrane Module for Membrane Distillation

Dukes Simon Paul ; Tun Chan Mya

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New treatment plant to feature ceramic membranes.(Ceramic Membranes)

Dukes, Simon ; Von Gottberg, Antonia

WaterWorld, June, 2009, Vol.25(6), p.s14(2)

ISSN: 1083-0723

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial wastewater recycling with MBR and RO.(Wastewater Recycling)

Dukes, Simon ; Von Gottberg, Antonia

WaterWorld, March, 2009, Vol.25(3), p.S14(3)

ISSN: 1083-0723

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MISE EN ŒUVRE D'UNE COMMANDE DE RÉTROACTION EN VUE D'UNE CONCEPTION AMÉLIORÉE DE SYSTÈME ÉLECTROCHIMIQUE
IMPLEMENTATION OF FEEDBACK CONTROL FOR IMPROVED ELECTROCHEMICAL SYSTEM DESIGN

Dukes, Simon Paul ; Gu, George Y ; Griffis, Joshua ; Shaw, Michael J

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFIGURATIONS ÉLECTROCHIMIQUES DE DEMI-CELLULE POUR DISPOSITIFS D'ÉLECTRO-CHLORATION AUTO-NETTOYANTS
HALF-CELL ELECTROCHEMICAL CONFIGURATIONS FOR SELF-CLEANING ELECTROCHLORINATION DEVICES

Griffis, Joshua ; Gu, George Y ; Dukes, Simon Paul ; Shaw, Michael J

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

减小体积的电氯化电池及其制造方法
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Griffis Joshua W ; Liang LI-Shiang ; Beddoes Paul ; Green Andrew ; Dukes Simon ; Telepciak Jacob

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced Volume Electrochlorination Cells And Methods Of Manufacturing Same

Griffis, Joshua W ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon P ; Telepciak, Jacob

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

In-situ delivery systems for reaction product abatement in electrochemical cells

Gifford, Joseph D ; Griffis, Joshua ; Dukes, Simon P ; Liang, Li-Shiang ; Shaw, Michael J ; Wilkins, Frederick C

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

减小体积的电氯化电池及其制造方法
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes Paul ; Liang LI-Shiang ; Green Andrew ; Telepciak Jacob ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus and methods for a moving bed activated iron process

Wismer Michael W ; Dukes Simon P ; Szczesniak Adam S ; Gifford Joseph D ; Sassaman Frank L

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus and methods for a moving bed activated iron process

Wismer, Michael W ; Dukes, Simon P ; Szczesniak, Adam S ; Gifford, Joseph D ; Sassaman, Frank L

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

溶解的硒的处理
TREATMENT OF DISSOLVED SELENIUM

Szczesniak Adam ; Sassaman Frank L Jr ; Wismer Michael W ; Mason Samuel A ; Dukes Simon P

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION IN-SITU POUR RÉDUCTION DE PRODUIT DE RÉACTION DANS DES CELLULES ÉLECTROCHIMIQUES
IN-SITU DELIVERY SYSTEMS FOR REACTION PRODUCT ABATEMENT IN ELECTROCHEMICAL CELLS

Liang, Li-Shiang ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon ; Gifford, Joseph D ; Shaw, Michael J ; Wilkins, Frederick C

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced volume electrochlorination cells and methods of manufacturing same

Griffis, Joshua W ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon ; Telepciak, Jacob

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Griffis, Joshua, W ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon ; Telepciak, Jacob

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

전기화학 전지에서의 반응 생성물을 약화시키기 위한 인시투 전달 시스템

Liang LI Shiang ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon ; Gifford Joseph D ; Shaw Michael J ; Wilkins Frederick C

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aparat i sposoby dla procesu z ruchomym złożem aktywowanego żelaza
Apparatus and methods for the process with moving activated iron bed

Wismer Michael W ; Dukes Simon P ; Szczesniak Adam S ; Gifford Joseph D ; Sassaman Frank L

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced Volume Electrochlorination Cells and Methods of Manufacturing Same

Beddoes Paul ; Liang Li-Shiang ; Green Andrew ; Telepciak Jacob ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon P

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (3)
 2. 2004đến2010  (3)
 3. 2011đến2015  (3)
 4. 2016đến2018  (36)
 5. Sau 2018  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (45)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (43)
 2. French  (23)
 3. German  (9)
 4. Chinese  (5)
 5. Korean  (3)
 6. Polish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liang, Li-Shiang
 2. Dukes, Simon
 3. Green, Andrew
 4. Beddoes, Paul
 5. Telepciak, Jacob

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...