skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analytical study of the communication cost of data-centric storage in mobile ad hoc networks

Dudkowski, Dominique ; Hähner, Jörg

Ad Hoc Networks [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8705 ; DOI: 10.1016/j.adhoc.2011.07.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF SUPPORTING POWER CONTROL IN A COMMUNICATION NETWORK

Dudkowski Dominique ; Hasselmeyer Peer

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication network and method for operating a communication network

Dudkowski Dominique ; Hasselmeyer Peer

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ DE PRISE EN CHARGE DE COMMANDE DE PUISSANCE DANS UN RÉSEAU DE COMMUNICATION
METHOD OF SUPPORTING POWER CONTROL IN A COMMUNICATION NETWORK

Dudkowski, Dominique ; Hasselmeyer, Peer

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROUTING UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER ENERGIEEFFIZIENZ
ROUTAGE TENANT COMPTE DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
ROUTING UNDER CONSIDERATION OF ENERGY EFFICIENCY

Dudkowski, Dominique ; Hasselmeyer, Peer

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ DE TRANSFERT D'ÉNERGIE COLLABORATIF DANS UN RÉSEAU SANS FIL ET RÉSEAU SANS FIL CORRESPONDANT
METHOD FOR COLABORATIVE ENERGY TRANSFER IN A WIRELESS NETWORK AND CORRESPONDING WIRELESS NETWORK

Taleb, Tarik ; Dudkowski, Dominique

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR ROUTING DATA TRAFFIC IN A COMMUNICATION NETWORK

Samdanis Konstantinos ; Dudkowski Dominique

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROUTAGE TENANT COMPTE DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
ROUTING UNDER CONSIDERATION OF ENERGY EFFICIENCY

Dudkowski, Dominique ; Hasselmeyer, Peer

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR COLABORATIVE ENERGY TRANSFER IN A WIRELESS NETWORK AND CORRESPONDING WIRELESS NETWORK

Taleb Tarik ; Dudkowski Dominique

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of supporting power control in a communication network

Dudkowski Dominique ; Hasselmeyer Peer

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROUTING UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER ENERGIEEFFIZIENZ
ROUTAGE TENANT COMPTE DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
ROUTING UNDER CONSIDERATION OF ENERGY EFFICIENCY

Dudkowski, Dominique ; Hasselmeyer, Peer

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ POUR LE ROUTAGE D'UN TRAFIC DE DONNÉES DANS UN RÉSEAU DE COMMUNICATION
METHOD FOR ROUTING DATA TRAFFIC IN A COMMUNICATION NETWORK

Samdanis, Konstantinos ; Dudkowski, Dominique

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMMUNICATION NETWORK AND METHOD FOR OPERATING A COMMUNICATION NETWORK

Dudkowski Dominique ; Hasselmeyer Peer

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encaminamiento teniendo en cuenta la eficiencia energética

Dudkowski, Dominique ; Hasselmeyer, Peer

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for identifying at least one electrically powered device by a power supply device via a powerline connection

Quittek Juergen ; Dudkowski Dominique ; Brunner Marcus

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR IDENTIFYING AT LEAST ONE ELECTRICALLY POWERED DEVICE BY A POWER SUPPLY DEVICE VIA A POWERLINE CONNECTION

Quittek Juergen ; Dudkowski Dominique ; Brunner Marcus

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (2)
 3. 2010đến2011  (11)
 4. 2012đến2014  (21)
 5. Sau 2014  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (38)
 2. French  (17)
 3. German  (14)
 4. Korean  (4)
 5. Chinese  (2)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dudkowski, Dominique
 2. Dudkowski Dominique
 3. Brunner, Marcus
 4. Hasselmeyer, Peer
 5. Brunner Marcus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...