skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security issues during Lula's administration: from the reactive to the assertive approach

Duarte Villa, Rafael ; Viana, Manuela

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2010, Vol.53(spe) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292010000300006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A longa paz na América do Sul: questionamentos às teses da paz negativa na região
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A longa paz na América do Sul: questionamentos às teses da paz negativa na região

Duarte Villa, Rafael ; De Souza Pimenta, Marilia Carolina

Papel Político, 05/23/2017, Vol.21(2), p.435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-4409 ; E-ISSN: 2145-0617 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.papo21-2.lpas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is International Relations still an American social science discipline in Latin America?

A. Duarte Villa, Rafael ; B. de Souza Pimenta, Marilia Carolina

Opinião Pública, 01 April 2017, Vol.23(1), pp.261-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0191 ; E-ISSN: 1807-0191 ; DOI: 10.1590/1807-01912017231261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dos etapas en la política exterior venezolana frente a Estados Unidos en el período de Hugo Chávez

Duarte Villa, Rafael

Cuadernos del Cendes, 01 April 2004, Vol.21(55), pp.23-47

ISSN: 2443-468X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (3)
  2. English  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...