skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic self-identity: a comparison of ingroup evaluations

Driedger, L

Sociometry, June 1976, Vol.39(2), pp.131-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0431 ; PMID: 968517 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Ethnic Opening and Closing in an Open System: A Canadian Example
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Opening and Closing in an Open System: A Canadian Example

Comeau, L. R. ; Driedger, L.

Social Forces, 12/01/1978, Vol.57(2), pp.600-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/sf/57.2.600

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
THE EFFECTS OF MALT FLAVORED BREAKFAST CEREALS IN CELIAC DISEASE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EFFECTS OF MALT FLAVORED BREAKFAST CEREALS IN CELIAC DISEASE

Driedger, L. J. ; Withers, G. ; Scott, R. B. ; Butzner, J. D.

Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition, 1998, Vol.27(4), p.494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-2116 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00005176-199810000-00146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Follow-Up of Low-Risk Differentiated Thyroid Cancer Patients Who Underwent Radioiodine Ablation of Postsurgical Thyroid Remnants after Either Recombinant Human Thyrotropin or Thyroid Hormone Withdrawal

Elisei, T., R ; Schlumberger, I., M ; Driedger, L., A ; Reiners, L., C ; Kloos, Y., R ; Sherman, W., S ; Haugen, W., B ; Corone, W., C ; Molinaro, W., E ; Grasso, W., L ; Leboulleux, W., S ; Rachinsky, W., I ; Luster, W., M ; Lassmann, W., M ; Busaidy, W., N ; Wahl, W., R ; Pacini, W., F ; Cho, W., S ; Magner, W., J ; Pinchera, W., A ; Ladenson, W., P

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2009, Vol.94(11), pp.4171-4179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-972X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...