skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Student Bible Atlas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Student Bible Atlas

Dowley, Tim

ISBN10: 1506400108 ; ISBN13: 9781506400105 ; E-ISBN10: 1506400507 ; E-ISBN13: 9781506400501

Toàn văn sẵn có

2
The Student Bible Atlas, Revised
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Student Bible Atlas, Revised

Dowley, Tim

ISBN: 9781506400105 ; ISBN: 1506400108 ; E-ISBN: 9781506400501 ; E-ISBN: 1506400507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Introduction to World Religions - Third Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to World Religions - Third Edition

Dowley, Tim

ISBN: 9781506445946 ; ISBN: 1506445942 ; E-ISBN: 9781506446011 ; E-ISBN: 1506446019

Toàn văn sẵn có

4
Atlas of world religions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of world religions

Dowley, Tim

E-ISBN 1506439756 ; E-ISBN 9781451499681 ; E-ISBN 9781506439754

Toàn văn sẵn có

5
A Short Introduction to World Religions - Third Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Short Introduction to World Religions - Third Edition

Dowley, Tim

ISBN: 9781506445953 ; ISBN: 1506445950 ; E-ISBN: 9781506446028 ; E-ISBN: 1506446027

Toàn văn sẵn có

6
A Brief Introduction to Christianity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief Introduction to Christianity

Dowley, Tim

ISBN: 9781506450322 ; ISBN: 1506450326 ; E-ISBN: 9781506450339 ; E-ISBN: 1506450334

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
A Brief Introduction to Hinduism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief Introduction to Hinduism

Dowley, Tim

ISBN: 9781506450346 ; ISBN: 1506450342 ; E-ISBN: 9781506450353 ; E-ISBN: 1506450350

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A Brief Introduction to Islam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief Introduction to Islam

Dowley, Tim

ISBN: 9781506450360 ; ISBN: 1506450369 ; E-ISBN: 9781506450377 ; E-ISBN: 1506450377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
A Brief Introduction to Jainism and Sikhism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief Introduction to Jainism and Sikhism

Dowley, Tim

ISBN: 9781506450384 ; ISBN: 1506450385 ; E-ISBN: 9781506450391 ; E-ISBN: 1506450393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
A Brief Introduction to Buddhism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief Introduction to Buddhism

Dowley, Tim

ISBN: 9781506450308 ; ISBN: 150645030X ; E-ISBN: 9781506450315 ; E-ISBN: 1506450318

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
A Brief Introduction to Judaism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief Introduction to Judaism

Dowley, Tim

ISBN: 9781506450407 ; ISBN: 1506450407 ; E-ISBN: 9781506450414 ; E-ISBN: 1506450415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Discovering the Bible: Archaeologists Look at Scripture
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering the Bible: Archaeologists Look at Scripture

Russell, James ; Dowley, Tim

The Classical World, 1988, Vol.82(1), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00098418 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/4350288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Romantics
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romantics

Anderson, Robert ; Moshansky, Mozelle ; Dowley, Tim

The Musical Times, 01/1983, Vol.124(1679), p.35

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/963894

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (11)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Classical World  (1)
 2. Musical Times  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dowley, Tim
 2. Partridge, Christopher
 3. Dowley, Timothy
 4. Tim Dowley
 5. James Russell

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...