skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Numerical solution of the ‘classical’ Boussinesq system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical solution of the ‘classical’ Boussinesq system

Antonopoulos, D.C. ; Dougalis, V.A.

Mathematics and Computers in Simulation, 2/2012, Vol.82(6), pp.984-1007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03784754 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2011.09.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Numerical solution of Boussinesq systems of the Bona–Smith family
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical solution of Boussinesq systems of the Bona–Smith family

Antonopoulos, D.C. ; Dougalis, V.A. ; Mitsotakis, D.E.

Applied Numerical Mathematics, 4/2010, Vol.60(4), pp.314-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01689274 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnum.2009.03.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Numerical approximation of solitary waves of the Benjamin equation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical approximation of solitary waves of the Benjamin equation

Dougalis, V.A. ; Durán, A. ; Mitsotakis, D.E.

Mathematics and Computers in Simulation, 09/2016, Vol.127, C, pp.56-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03784754 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2012.07.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Numerical solution of the Benjamin equation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical solution of the Benjamin equation

Dougalis, V.A. ; Duran, A. ; Mitsotakis, D.

Wave Motion, 01/2015, Vol.52, C, pp.194-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01652125 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wavemoti.2014.10.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Numerical approximation to Benjamin type equations. Generation and stability of solitary waves
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical approximation to Benjamin type equations. Generation and stability of solitary waves

Dougalis, V.A. ; Duran, A. ; Mitsotakis, D.

Wave Motion, 01/2019, Vol.85, C, pp.34-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01652125 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wavemoti.2018.11.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Numerical solution of KdV–KdV systems of Boussinesq equations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical solution of KdV–KdV systems of Boussinesq equations

Bona, J.L. ; Dougalis, V.A. ; Mitsotakis, D.E.

Mathematics and Computers in Simulation, 3/2007, Vol.74(2-3), pp.214-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03784754 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2006.10.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
The effect of dissipation on solutions of the generalized Korteweg—de Vries equation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of dissipation on solutions of the generalized Korteweg—de Vries equation

Bona, J.L. ; Dougalis, V.A. ; Karakashian, O.A. ; Mckinney, W.R.

Journal of Computational and Applied Mathematics, 11/1996, Vol.74(1-2), pp.127-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03770427 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0377-0427(96)00021-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2009  (1)
 3. 2010đến2011  (1)
 4. 2012đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dougalis, V.A
 2. Dougalis, VA
 3. Dougalis, V
 4. Duran, A
 5. Mitsotakis, D.E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...