skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Complete English pams

Donne J.

N.Y. : Alfred A. Knopf, 1991 - (821 DON 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Oplossingsgericht aan het werk bij Playing For Success
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oplossingsgericht aan het werk bij Playing For Success

Knigge, C. ; Beukering, van, L.; Donné, J. (supervisor)

Truy cập trực tuyến

3
Implementatie van het competentiegericht werken
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementatie van het competentiegericht werken

Thijssen, A.M.P. ; Dirkx, E.C.T.M.; Donne, J. (supervisor)

Truy cập trực tuyến

4
Project BLOEI
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project BLOEI

Heijden, van Der, K.H.J. ; Deenen, M.J.C.; Donné, J. (supervisor)

Truy cập trực tuyến

5
'ASS' vrije tijd moeilijk is
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

'ASS' vrije tijd moeilijk is

Loo, van de, E. ; Neefs, E.C.; Donné, J. (supervisor)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asante: Kingdom of Gold

Donne, J. B.

African Arts, 1981, Vol.15(1), pp.73-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9933 ; DOI: 10.2307/3336014

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Bogolanfini: A Mud-Painted Cloth from Mali
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bogolanfini: A Mud-Painted Cloth from Mali

Donne, J. B.

Man, 03/1973, Vol.8(1), p.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2800615

Truy cập trực tuyến

8
Maori Heads and European Taste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maori Heads and European Taste

Donne, J. B.

RAIN, 11/1975, Issue 11, p.5

ISSN: 03076776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3032300

Truy cập trực tuyến

9
Art in Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art in Africa

Donne, J. B.

African Affairs, 1/1969, 01/01/1969, Vol.68(270), pp.61-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.afraf.a095833

Truy cập trực tuyến

10
Observers of Man
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observers of Man

Donne, J. B.

RAIN, 06/1980, Issue 38, p.4

ISSN: 03076776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3031872

Truy cập trực tuyến

11
Yoruba Religious Cults and Solomon Islanders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yoruba Religious Cults and Solomon Islanders

Donne, J. B.

RAIN, 07/1974, Issue 3, p.7

ISSN: 03076776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3032066

Truy cập trực tuyến

12
Art negre: Recherche de ses fonctions et dimensions.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art negre: Recherche de ses fonctions et dimensions.

Donne, J. B. ; Gabus, Jean

Man, 06/1968, Vol.3(2), p.345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2798566

Truy cập trực tuyến

13
African Art as Philosophy.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Art as Philosophy.

Donne, J. B. ; Fraser, Douglas

Man, 12/1975, Vol.10(4), p.659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2800188

Truy cập trực tuyến

14
African Art and Leadership.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Art and Leadership.

Donne, J. B. ; Fraser, Douglas ; Cole, Herbert M.

Man, 03/1973, Vol.8(1), p.142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2800675

Truy cập trực tuyến

15
Islam and Tribal Art in West Africa
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam and Tribal Art in West Africa

Donne, J. B. ; Bravmann, Rene A.

Man, 03/1975, Vol.10(1), p.164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2801234

Truy cập trực tuyến

16
Mythologie du masque en Nouvelle Caledonie.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mythologie du masque en Nouvelle Caledonie.

Donne, J. B. ; Guiart, Jean

Man, 09/1967, Vol.2(3), p.489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2798787

Truy cập trực tuyến

17
The Tribal Image: Wooden Figure Sculpture of the World.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tribal Image: Wooden Figure Sculpture of the World.

Donne, J. B. ; Fagg, William

Man, 03/1979, Vol.14(1), p.173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2801659

Truy cập trực tuyến

18
Primitive Art and Society.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primitive Art and Society.

Donne, J. B. ; Forge, Anthony

Man, 03/1975, Vol.10(1), p.163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2801233

Truy cập trực tuyến

19
Contribution a l'ethnographie des Kuta II
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contribution a l'ethnographie des Kuta II

Donne, J. B. ; Andersson, Efraim

Man, 12/1975, Vol.10(4), p.635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2800156

Truy cập trực tuyến

20
Ikenga Figures Among the Northwest Igbo and the Igala.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ikenga Figures Among the Northwest Igbo and the Igala.

Donne, J. B. ; Boston, John ; Chappel, T. J. H.

Man, 03/1978, Vol.13(1), p.164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2801110

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (3)
 2. 1973đến1974  (7)
 3. 1975đến1978  (6)
 4. 1979đến1981  (3)
 5. Sau 1981  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Donne, J. B.
 2. J. B. Donne
 3. Donné, J.
 4. Donne, J
 5. Bausani, Alessandro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...