skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Speeches and writings, 1832-1858 : speeches, letters, and miscellaneous writings, the Lincoln-Douglas debates
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speeches and writings, 1832-1858 : speeches, letters, and miscellaneous writings, the Lincoln-Douglas debates

Lincoln Abraham; Fehrenbacher Don E

New York : The Libary of America , 1989 - (973.5 LIN 1989) - ISBN0940450437 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Speeches and writings, 1859-1865 : speeches, letters and miscellaneous writings, presidential messages and proclamations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speeches and writings, 1859-1865 : speeches, letters and miscellaneous writings, presidential messages and proclamations

Lincoln Abraham; Fehrenbacher Don Edward

New York : Library of America, c1989. - (973.6 LIN 1989) - ISBN0940450631

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impending crisis, 1848-1861

Potter David Morris.; Fehrenbacher Don Edward

New York : Harper & Row, 1973 - (973 POT 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lincoln Abraham
  2. Fehrenbacher Don Edward
  3. Fehrenbacher Don E
  4. Potter David Morris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...