skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 130  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu

Đỗ Trung Tuấn

H. : ĐHQGHN, 2004 - (005.74 ĐO-T 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Tổ chức xử lí tri thức đồng thời trên các cụm máy của máy tính hiệu năng cao : Đề tài NCKH QT.07.08
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức xử lí tri thức đồng thời trên các cụm máy của máy tính hiệu năng cao : Đề tài NCKH QT.07.08

Đỗ, Trung Tuấn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22501

Truy cập trực tuyến

3
Trợ giúp quyết định trong quản lý thư viện
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trợ giúp quyết định trong quản lý thư viện

Đỗ, Trung Tuấn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23276

Truy cập trực tuyến

4
End-users interface for pratical decision support systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-users interface for pratical decision support systems

Do, Trung Tuan

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58416

Truy cập trực tuyến

5
Tìm kiếm thông tin
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm kiếm thông tin

Đỗ Trung Tuấn

427 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58602

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm kiếm thông tin

Đỗ Trung Tuấn

ĐHQGHN; 2016

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị mạng máy tính

Đỗ Trung Tuấn 1954

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2002

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu nâng cao

Đỗ Trung Tuấn

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2015 - (005.74)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích thống kê và khai phá dữ liệu

Đỗ Trung Tuấn

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2018

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống đa phương tiện

Đỗ Trung Tuấn

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2011 - (006.7 ĐO-T 2011)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống đa phương tiện

Đỗ Trung Tuấn

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2011 - (006.7 ĐO-T 2011)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu

Đỗ Trung Tuấn

H Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu

Đỗ Trung Tuấn

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (005.74 ĐO T 2007)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An toàn cơ sở dữ liệu

Đỗ Trung Tuấn

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2018 - (005.8 ĐO T 2018)

Truy cập trực tuyến

15
Nghiên cứu phương pháp lập trình cực hạn áp dụng cho các dự án thuê ngoài.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp lập trình cực hạn áp dụng cho các dự án thuê ngoài.

Nguyễn, Oen; Đỗ, Trung Tuấn

Nguyễn, O. (2011). Nghiên cứu phương pháp lập trình cực hạn áp dụng cho các dự án thuê ngoài. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000589; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42882

Truy cập trực tuyến

16
Về xử lí dữ liệu video
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về xử lí dữ liệu video

Đỗ, Trung Tuấn; Lương, Xuân Cương

tr. 48-56; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6343

Truy cập trực tuyến

17
Thuật toán cho phép nâng cao khả năng phân đoạn dữ liệu video
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thuật toán cho phép nâng cao khả năng phân đoạn dữ liệu video

Lương, Xuân Cương; Đỗ, Trung Tuấn

Lương, X. C., Đỗ, T. T. (2006). Thuật toán cho phép nâng cao khả năng phân đoạn dữ liệu video. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHTN&CN, T. 22, Số 3, tr. 14-23; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5237

Truy cập trực tuyến

18
Chuyển đổi giữa Cơ sở dữ liệu quan hệ và XML
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển đổi giữa Cơ sở dữ liệu quan hệ và XML

Nguyễn, Thị Lan; Đỗ, Trung Tuấn

28 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7883

Truy cập trực tuyến

19
Quản trị cấu hình mạng WAN tác nghiệp của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị cấu hình mạng WAN tác nghiệp của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Bùi, Gia Hiếu; Đỗ, Trung Tuấn, 1954-

Bùi, G. H. (2006). Quản trị cấu hình mạng WAN tác nghiệp của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11977

Truy cập trực tuyến

20
Công nghệ xử lý phân tích trực tuyến trong việc trợ giúp quyết định
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ xử lý phân tích trực tuyến trong việc trợ giúp quyết định

Phạm, Minh Quý; Đỗ, Trung Tuấn, 1954-

Phạm, M. Q. (2003). Công nghệ xử lý phân tích trực tuyến trong việc trợ giúp quyết định. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11975

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 130  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (6)
 2. 2003đến2006  (9)
 3. 2007đến2010  (19)
 4. 2011đến2015  (33)
 5. Sau 2015  (65)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (90)
 2. Sách  (32)
 3. Bài báo  (8)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (105)
 2. English  (10)
 3. Undetermined  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...