skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viktor Baranets & Mikhail Timoshenko, Armiia Rossii. Zashchitnitsa ili zhertva? Kak my snimali Serdiukova

Dmitry Gorenburg

Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies, 01 February 2015, Vol.16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1769-7069

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia confronts radical Islam.(Author abstract)

Gorenburg, Dmitry

Current History, Oct, 2006, Vol.105(693), p.334(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-3530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The causes and consequences of Beslan

Gorenburg, Dmitry

Political Geography, Jan, 2009, Vol.28(1), p.23(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Russia Balance Sheet.(Book review)

Gorenburg, Dmitry

Political Science Quarterly, Summer, 2010, Vol.125(2), p.346(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gorenburg, Dmitry
  2. Gorenburg, D.
  3. Dmitry Gorenburg
  4. Aslund, Anders

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...