skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vision-based ability of an ant-mimicking jumping spider to discriminate between models, conspecific individuals and prey

Nelson, X. ; Jackson, R.

Insectes Sociaux, 2007, Vol.54(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1812 ; E-ISSN: 1420-9098 ; DOI: 10.1007/s00040-006-0901-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing the phenotype‐linked fertility hypothesis in the presence and absence of inbreeding

Forstmeier, W. ; Ihle, M. ; Opatová, P. ; Martin, K. ; Knief, U. ; Albrechtová, J. ; Albrecht, T. ; Kempenaers, B.

Journal of Evolutionary Biology, May 2017, Vol.30(5), pp.968-976 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1010-061X ; E-ISSN: 1420-9101 ; DOI: 10.1111/jeb.13062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing as a sexually selected trait: the right mate at the right moment

Hau, Michaela ; Dominoni, Davide ; Casagrande, Stefania ; Buck, C Loren ; Wagner, Gabriela ; Hazlerigg, David ; Greives, Timothy ; Hut, Roelof A

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 19 November 2017, Vol.372(1734) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2970 ; PMID: 28993493 Version:1 ; DOI: 10.1098/rstb.2016.0249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intersexual chemo-sensation in a “visually-oriented” lizard, Anolis sagrei

Baeckens, Simon ; Driessens, Tess ; Vandamme, Raoul

PeerJ, Mar 29, 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21678359 ; DOI: 10.7717/peerj.1874

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The brown anole dewlap revisited: do predation pressure, sexual selection, and species recognition shape among-population signal diversity?

Baeckens, Simon ; Driessens, Tess ; Van Damme, Raoul

Baeckens, Simon, Tess Driessens, and Raoul Van Damme. 2018. “The brown anole dewlap revisited: do predation pressure, sexual selection, and species recognition shape among-population signal diversity?” PeerJ 6 (1): e4722. doi:10.7717/peerj.4722. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.4722. [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.7717/peerj.4722

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manakin display and visiting behaviour: a comparative test of sensory drive

Anciães, Marina ; Prum, Richard O

Animal Behaviour, 2008, Vol.75(3), pp.783-790 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2007.06.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eipo (West-Neuguinea, Zentrales Hochland) - »Mote«, ein Besuchsfest in Munggona

Simon, Franz ; Schiefenhövel, Wulf; Dieter Heunemann (Kamera); Wulf Schiefenhövel (Kamera); E. Fischer (Schnitt)

DOI: 10.3203/IWF/E-2803

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (1)
 3. 2008đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Driessens, Tess
 2. Van Damme, Raoul
 3. Baeckens, Simon
 4. Hazlerigg, David
 5. Albrecht, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...