skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.618.322  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nephrology in 30 Days

Reilly Robert F Perazella Mark A

McGraw Hill; 2005 - (616.61)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nephrology in 30 Days Second Edition

Reilly Robert F Perazella Mark A

McGraw Hill; 2014 - (616.61)

Truy cập trực tuyến

3
August's consultations in feline internal medicine. Volume 7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

August's consultations in feline internal medicine. Volume 7

Little Susan E; August John R

St Louis, MO : Elsevier, c2016. - (636.8 AUG(7) 2016) - ISBN9780323226523;ISBN0323226523

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Diagnosis & Treatment in Infectious Diseases

McGraw Hill; 2001 - (616.9)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hurst's the Heart Manual of Cardiology Thirteenth Edition

McGraw Hill; 2013 - (616.12)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seminars in respiratory infections

ISSN0882-0546

Truy cập trực tuyến

7
Joint disease in the horse
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint disease in the horse

McIlwraith C. Wayne editor; Frisbie David D. editor; Kawcak Christopher E. editor; Weeren Rene van editor

St. Louis, Missouri : Elsevier, [2016] - (636.1089672 JOI 2016) - ISBN9781455759699 (hardcover : alk. paper);ISBN1455759694 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guttmacher Policy Review

ISSN1096-7699

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

ISSN0187-7585

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parasitología latinoamericana

ISSN0717-7704

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian Pacific Journal of Tropical Disease

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of clinical orthopaedics and trauma

ISSN0976-5662

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opportunistic pathogens

ISSN1386-2618

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Opinion in Virology

ISSN1879-6257

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Epidemiology and Global Health

ISSN2210-6006

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ticks and tick-borne diseases

ISSN1877-959X

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maladies chroniques au Canada

ISSN0228-8702

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The APRN's Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2018

Wirfs Mari J

H Springer; 2018 - (615.58083)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Have bacteria won

Pennington T H

Cambridge Polity; 2016 - (579.3 PEN 2016)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pet bird diseases and care

Samanta Indranil Bandyopadhyay Samiran

2017 - (636.5 SAM 2017)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.618.322  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.162.374)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.618.088)
 3. Trong mục lục thư viện (119)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (58.677)
 2. 1957đến1972  (49.029)
 3. 1973đến1988  (93.496)
 4. 1989đến2005  (301.853)
 5. Sau 2005  (1.104.518)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (611.758)
 2. Humans  (590.586)
 3. Female  (356.410)
 4. Male  (289.163)
 5. Biology  (149.483)
 6. Cardiovascular Diseases  (97.490)
 7. Anatomy & Physiology  (56.567)
 8. Sciences (General)  (55.987)
 9. Heart Diseases  (53.324)
 10. Mortality  (52.584)
 11. Virus Diseases  (49.818)
 12. Liver Diseases  (48.044)
 13. Diseases  (41.341)
 14. Nervous System Diseases  (38.929)
 15. Communicable diseases  (37.419)
 16. Gastrointestinal Diseases  (29.246)
 17. Chemistry  (26.496)
 18. Cardiovascular Disease  (25.245)
 19. Life Sciences  (25.130)
 20. Chronic Diseases  (20.091)
 21. Cardiology  (18.952)
 22. Pediatric Diseases  (14.297)
 23. Heart Valve Diseases  (14.133)
 24. Engineering  (13.675)
 25. Nervous System  (8.424)
 26. Cats  (7.714)
 27. Aortic Valve  (5.221)
 28. Health Sciences  (4.047)
 29. Social Sciences  (2.750)
 30. Y học  (21)
 31. Hệ thần kinh  (10)
 32. Agriculture Sciences  (10)
 33. Bệnh học  (10)
 34. Bệnh  (7)
 35. Mèo  (6)
 36. Chẩn đoán  (6)
 37. Chẩn đoán bệnh  (6)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.373.774)
 2. Portuguese  (30.184)
 3. French  (23.997)
 4. Spanish  (23.007)
 5. Japanese  (21.166)
 6. German  (17.275)
 7. Italian  (8.993)
 8. Chinese  (4.277)
 9. Russian  (1.960)
 10. Norwegian  (1.615)
 11. Turkish  (1.464)
 12. Korean  (1.442)
 13. Polish  (1.333)
 14. Danish  (483)
 15. Dutch  (190)
 16. Persian  (179)
 17. Ukrainian  (165)
 18. Hungarian  (104)
 19. Czech  (98)
 20. Romanian  (88)
 21. Icelandic  (69)
 22. Lithuanian  (67)
 23. Arabic  (22)
 24. Thai  (19)
 25. Slovak  (16)
 26. Finnish  (6)
 27. Samoan  (4)
 28. Greek  (4)
 29. Vietnamese  (3)
 30. Georgian  (2)
 31. Macedonian  (1)
 32. Basque  (1)
 33. Hebrew  (1)
 34. Serbo-Croatian  (1)
 35. Welsh  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Colombo, Antonio
 2. Pibarot, Philippe
 3. Nickenig, Georg
 4. Kodali, Susheel
 5. Mack, Michael

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Biology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...