skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 33.352  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer jargon explained

Enticknap Nicholas.

Sutton : Computer Weekly Publications, c1989. - (004 ENT 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Computing today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing today

O'Leary Timothy J.; O'Leary Linda I

Boston : McGraw-Hill Technology Education, c2004. - (004.16 OLE 2004) - ISBN0071199985 (international ed.);ISBN0072565985 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer architecture and organization 1st edition

East Ian

Pitman Publishing; 1990 - (004 EAS 1990)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Architecture and Organization

Hayes John P

Tokyo : Mcgrow-Hill Kogakusha , 1978 - (621.392 HEY 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital computer design : electronic and electrical engineering texts 3

Heath F. G.

Edinburgh : oliver and Boyd, 1969 - (621.39 HEA 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Introduction to computers and information processing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to computers and information processing

Long Larry E.

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1991 - (004 LON 1991) - ISBN0134887018

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific computing and automation Europe 1990 proceedings of the Scientific Computing and Automation Europe Conference 12 15 June 1990 Maastricht the Netherlands

Elsevier; 1990 - (502.85)

Truy cập trực tuyến

8
The human factor : designing computer systems for people
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The human factor : designing computer systems for people

Rubinstein Richard.; Hersh Harry; Ledgard Henry F.

[Burlington, Mass.] : Digital Press, c1984. - (001 RUB 1984) - ISBN0932376444 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Verilog digital system design : RT level synthesis, testbench, and verification
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verilog digital system design : RT level synthesis, testbench, and verification

Navabi Zainalabedin.

New York : McGraw-Hill, c2006. - (621.39 NAV 2006) - ISBN0071445641

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
A Safety licensable computing architecture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Safety licensable computing architecture

Singapore ; River Edge, N.J. : World Scientific, c1993. - (629.8 SAF 1993) - ISBN9810216289

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Introduction to logic and computer design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to logic and computer design

Marcovitz Alan B.

Boston : McGraw Hill, c2008. - (621.39 MAR 2008) - ISBN9780073314174 (hbk. : alk. paper);ISBN0073529494 (hbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Mathematical design : building reliable complex computer systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical design : building reliable complex computer systems

Roth J. Paul

New York : IEEE Press, c1999 - (004.2 ROT 1999) - ISBN0780334302

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Composing cyberspace : identity, community, and knowledge in the electronic age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composing cyberspace : identity, community, and knowledge in the electronic age

Holeton Richard

Boston : McGraw-Hill, c1998 - (303.48 HOL 1998) - ISBN0070295484 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust Quantized Generalized H2 Filtering for Uncertain Discrete-Time Fuzzy Systems

Wang, Jidong ; Si, Xiaoping ; Han, Kezhen

Mathematical Problems in Engineering, 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024123X ; E-ISSN: 15635147 ; DOI: 10.1155/2015/807254

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum logic with light, glass, and mirrors. (Perspectives: quantum optics)

Shields, Andrew

Science, Sept 13, 2002, Vol.297(5588), p.1821(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Quandary of Quantum Information

Seife, Charles

Science, Sept 14, 2001, Vol.293(5537), p.2026 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Computer Science Odyssey.(Brief Article)

Hanson, Brooks ; Coontz, Robert

Science, Sept 14, 2001, Vol.293(5537), p.2021 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Networks As Social Networks

Wellman, Barry

Science, Sept 14, 2001, Vol.293(5537), p.2031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrafast phenomena in semiconductor devices

Shank, C. V. ; Auston, D. H.

Science, Feb 12, 1982, Vol.215, p.797(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrafast phenomena in semiconductor devices

Shank, C. V. ; Auston, D. H.

Science, Feb 12, 1982, Vol.215, p.797(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 33.352  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (8.000)
 2. 1960đến1974  (9.343)
 3. 1975đến1989  (7.754)
 4. 1990đến2005  (4.706)
 5. Sau 2005  (2.858)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (25.709)
 2. German  (2.414)
 3. French  (1.616)
 4. Chinese  (767)
 5. Spanish  (310)
 6. Portuguese  (204)
 7. Russian  (156)
 8. Italian  (117)
 9. Korean  (107)
 10. Finnish  (90)
 11. Japanese  (58)
 12. Danish  (54)
 13. Romanian  (41)
 14. Dutch  (34)
 15. Polish  (24)
 16. Turkish  (19)
 17. Norwegian  (13)
 18. Ukrainian  (13)
 19. Czech  (6)
 20. Hungarian  (2)
 21. Greek  (2)
 22. Hebrew  (2)
 23. Slovak  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Waldrop, M. Mitchell
 2. Robinson, Arthur L.
 3. Kolata, Gina
 4. Zhang Aihua
 5. Kerr, Richard A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...