skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 680.384  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dental Terminology

Dofka Charline M

Delmar Cengage Learning; 2013 - (617,60014)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical research in oral health

Wiley Blackwell; 2010 - (617.60072)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the history of dentistry

ISSN1089-6287

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Journal of Nihon University School of Dentistry

ISSN0029-0432

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Northwest Dentistry Journal

ISSN0029-2915

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

CDA journal of the California Dental Association

ISSN0746-424X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prosthodontic research & practice

ISSN1347-7021

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Dental Association news

ISSN0895-2930

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the New Jersey Dental Association

ISSN0093-7347

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Zealand dental journal

ISSN0028-8047

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special care in dentistry

ISSN0275-1879

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pennsylvania dental journal

ISSN0031-4439

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dental clinics of North America

ISSN0011-8532

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hawaii dental journal

ISSN0891-9933

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community dental health

ISSN0265-539X

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in dental research

ISSN0895-9374

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary dental care

ISSN1355-7610

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quintessence international

ISSN0033-6572

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Periodontology 2000

ISSN0906-6713

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International dental journal

ISSN0020-6539

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 680.384  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (25.510)
 2. 1957đến1971  (16.519)
 3. 1972đến1986  (58.890)
 4. 1987đến2002  (139.774)
 5. Sau 2002  (433.630)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (581.006)
 2. French  (87.773)
 3. German  (80.010)
 4. Chinese  (75.970)
 5. Korean  (16.303)
 6. Portuguese  (15.847)
 7. Spanish  (14.095)
 8. Japanese  (13.415)
 9. Russian  (9.056)
 10. Italian  (5.787)
 11. Danish  (2.531)
 12. Persian  (1.921)
 13. Finnish  (1.733)
 14. Dutch  (1.668)
 15. Norwegian  (1.639)
 16. Polish  (1.030)
 17. Ukrainian  (1.013)
 18. Czech  (747)
 19. Turkish  (511)
 20. Romanian  (500)
 21. Hungarian  (248)
 22. Greek  (185)
 23. Hebrew  (161)
 24. Arabic  (26)
 25. Lithuanian  (2)
 26. Icelandic  (1)
 27. Serbo-Croatian  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jerrold, Laurance
 2. Janson, Guilherme
 3. Pandis, Nikolaos
 4. Buschang, Peter H.
 5. Behrents, Rolf G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...