skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.887.909  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Electronics and circuit analysis using MATLAB
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronics and circuit analysis using MATLAB

Attia John Okyere.

Boca Raton, Fla : CRC Press, c1999. - (TK7835 .A88 1999) - ISBN0849311764 (alk. paper)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Social work & ICT / Andrew Hill & Ian Shaw.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social work & ICT / Andrew Hill & Ian Shaw.

Hill, Andrew; Shaw, Ian

9781446269541; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53747

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning MATLAB

Tobin A Driscoll

Society for Industrial and Applied Mathematics; 2009 - (620,00151)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditor's guide to IT auditing

Main Author

Wiley; 2012 - (658.0558)

Truy cập trực tuyến

5
Modern computational intelligence methods for the interpretation of medical images
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern computational intelligence methods for the interpretation of medical images

Ogiela, Marek R.; Tadeusiewicz, Ryszard

9783540754022; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29371

Truy cập trực tuyến

6
Advanced mathematics and mechanics applications using MATLAB
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced mathematics and mechanics applications using MATLAB

Wilson, H. B.; Louis H. Turcotte; David Halpern

158488262X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19977

Truy cập trực tuyến

7
Advanced mathematics and mechanics applications using MATLAB
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced mathematics and mechanics applications using MATLAB

Wilson H. B.; Turcotte Louis H; Halpern David

Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, c2003. - (TA345 .W55 2003) - ISBN158488262X

Truy cập trực tuyến

8
Graph analysis and visualization : discovering business opportunity in linked data
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graph analysis and visualization : discovering business opportunity in linked data

Brath Richard

Indianapolis, IN : Wiley, [2015] - (MLCM 2018/46409 (T)) - ISBN9781118845844 (pbk. : alk. paper);ISBN9781118845691 (ebook);ISBN9781118845875 (ebook)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Learning MATLAB 7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning MATLAB 7

09755787090000; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21289

Truy cập trực tuyến

10
Computing essentials, 1999-2000
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing essentials, 1999-2000

O'Leary Timothy J.; O' Leary Linda I

N.Y : McGraw-Hill, 1997 - (004 OLE 1997) - ISBN0073655554

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Scheduling in real-time systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scheduling in real-time systems

Cottet Francis.

Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ, USA : J. Wiley, c2002. - (QA76.54 .C68 2002) - ISBN0470847662 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Information Technologies in Biomedicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technologies in Biomedicine

Piętka, Ewa.; Kawa, Jacek.

9783540681687; 9783540681670; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24086; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-68168-7

Truy cập trực tuyến

13
Data processing methods for deep level transients measurement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data processing methods for deep level transients measurement

Pham, Quoc Trieu; Hoang, Nam Nhat

Pham, Q. T., Hoang, N. N. (2018). Data processing methods for deep level transients measurement. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 34 (4), 44-61; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63537; https//doi.org/ 10.25073/2588-1124/vnumap.4308

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minitab student handbook

Ryan Thomas A.; Joiner Brian L. joint author; Ryan Barbara F. joint author

Boston, Mass. : Duxbury Press, c1976. - (519.5 RYA 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Advanced mathematics and mechanics applications using MATLAB
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced mathematics and mechanics applications using MATLAB

Wilson, H. B.; Turcotte, Louis H.; Halpern, David.

158488262X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21114

Truy cập trực tuyến

16
Discovering finite mathematics and calculus with examples on the TI-85 and TI-82: a Laboratory approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering finite mathematics and calculus with examples on the TI-85 and TI-82: a Laboratory approach

Pirich Donna Marie; Bigliani Patricia A

New York : John Wiley & Sons, INC., 1996 - (511 PIR 1996) - ISBN0471142646

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Rational Algebraic Curves: A Computer Algebra Approach. With 24Figures and 2Table
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rational Algebraic Curves: A Computer Algebra Approach. With 24Figures and 2Table

Sendra, J. Rafael; Winkler, Franz; Pérez-Díaz, Sonia

9783540737247; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26712

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first course in numerical methods

Ascher Uri M; Greif Chen

Society for Industrial and Applied mathematics; 2011

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The customer information wars from data to dialogue

Kelly  Sean

John Wiley; 2006 - (658.834)

Truy cập trực tuyến

20
Digital code of life : how bioinformatics is revolutionizing science, medicine, and business
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital code of life : how bioinformatics is revolutionizing science, medicine, and business

Moody Glyn.

Hoboken, N.J. : Wiley, c2004. - (572.8 MOO 2004) - ISBN0471327883

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 6.887.909  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (4.825)
 2. 1960đến1974  (38.351)
 3. 1975đến1989  (335.563)
 4. 1990đến2005  (1.631.198)
 5. Sau 2005  (4.874.935)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.289.426)
 2. Chinese  (1.080.001)
 3. French  (1.054.102)
 4. German  (625.460)
 5. Korean  (345.012)
 6. Japanese  (293.089)
 7. Russian  (46.711)
 8. Spanish  (36.696)
 9. Portuguese  (25.401)
 10. Italian  (6.593)
 11. Finnish  (6.341)
 12. Norwegian  (5.375)
 13. Dutch  (5.042)
 14. Danish  (4.498)
 15. Polish  (2.390)
 16. Czech  (1.688)
 17. Hebrew  (1.670)
 18. Ukrainian  (1.549)
 19. Turkish  (1.439)
 20. Hungarian  (1.053)
 21. Romanian  (819)
 22. Greek  (602)
 23. Indonesian  (404)
 24. Arabic  (175)
 25. Slovak  (44)
 26. Lithuanian  (42)
 27. Icelandic  (11)
 28. Vietnamese  (5)
 29. Persian  (4)
 30. Armenian  (2)
 31. Macedonian  (2)
 32. Albanian  (2)
 33. Thai  (2)
 34. Serbo-Croatian  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Jing
 2. Zhang, Xiang
 3. Liu, Rui
 4. Chen, Yue
 5. Aihara, Kazuyuki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...