skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.017  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Optimization based data mining : theory and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization based data mining : theory and applications

Shi Yong

London ; New York : Springer, ©2011. - ISBN9780857295040‰q(electronic bk.);ISBN0857295047‰q(electronic bk.)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RAD holds live demo of service assured access SFP

Rad Data Communications

Total Telecom Magazine, Feb 27, 2013

ISSN: 1740-1267

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NetObjex enters beacon market: SmartLibrary facilitates administration, messaging.(industry)

Enis, Matt

Library Journal, May 1, 2015, Vol.140(8), p.18(2)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NetObjex enters beacon market: SmartLibrary facilitates administration, messaging.(industry)

Enis, Matt

Library Journal, May 1, 2015, Vol.140(8), p.18(2)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contribution of throughflows to the ecological interpretation of integral network utility

Tuominen, Lindsey K. ; Whipple, Stuart J. ; Patten, Bernard C. ; Karatas, Zekeriya Y. ; Kazanci, Caner

Ecological Modelling, Dec 10, 2014, Vol.293, p.187(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3800

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RAD's service assured access solutions earn MEF CE 2.0 certification

Rad Data Communications

Total Telecom Magazine, Jan 30, 2013

ISSN: 1740-1267

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fuzzy multi-objective model for provider selection in data communication services with different QoS levels

Pan, Wei ; Yu, Lean ; Wang, Shouyang ; Wang, Xianjia

International Journal of Production Economics, Jan 2014, Vol.147, p.689 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; E-ISSN: 18737579

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting a fix on fixation.(Earth Science)(Brief Article)

Chin, Gilbert;

Science, Feb 4, 2005, Vol.307(5710), p.647(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twinned thinning.(Climate Science)(Brief Article)

Hurtley, Stella;

Science, Jan 14, 2005, Vol.307(5707), p.182(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RAD Enhances Its Award-Winning ETX-2i Product Line with Whitebox+ Option - Innovative vCPE Solution

BioSpectrum Asia, Sept 8, 2016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LiFi - Let There Be Light

Chauhan, Mihir ; Kulai, Aditya; Kulai, Aditya (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 3, 2015

DOI: 10.14445/22315381/IJETT-V28P231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXFO and RAD Roll Out Joint Solution for Monitoring of Data Networks

Health & Beauty Close-Up, May 31, 2012

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parametric network utility maximization problem.(Report)

Yadamsuren, Lutbat ; Rentsen, Enkhbat ; Lee, Suk - Hwan ; Hwang, Won - Joo

Optimization Letters, March, 2014, Vol.8(3), p.889(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1862-4472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal Scientific Equipment Discovery Tool (USEDiT): If you Used It, You Should Cite It

Nicholas Ruhs ; Claudius Mundoma ; Renaine Julian ; Annie Glerum ; Mark Lopez ; Michael Meth

DOI: 10.6084/m9.figshare.6169547

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

ofdm-subcarriers

gildong hong ; JEONGSEON LIM

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3470288.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3470288

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Table S1 Assembly contigs

yunxing zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3363151

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

ofdm-subcarriers

gildong hong ; JEONGSEON LIM

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3470288

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORDP Breakout notes- GK table.docx

GK Table

DOI: 10.6084/m9.figshare.4985087.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4985087

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Data Button SPARC MORE Poster

Chealsye Bowley

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3189514.V1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Data Button SPARC MORE Poster

Chealsye Bowley

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3189514

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.017  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (45)
 2. 1983đến1991  (804)
 3. 1992đến2000  (1.311)
 4. 2001đến2010  (2.277)
 5. Sau 2010  (1.576)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.957)
 2. German  (111)
 3. French  (4)
 4. Chinese  (2)
 5. Japanese  (2)
 6. Italian  (1)
 7. Croatian  (1)
 8. Polish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Das, Vinu V
 3. Stenström, Per
 4. Miles, J. B.
 5. Steyaert, Michiel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...