skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 942  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigational coordinate systems in conjunction with transports and/or mobile devices

Gupta Rajarshi ; Das Saumitra Mohan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for building annotation layers based on location aware user context information

Khorashadi, Behrooz ; Das, Saumitra Mohan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR POSITIONING WITH ALWAYS ON BAROMETER

Das Saumitra Mohan ; Mohammad Mirzaei Faraz

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAJECTORY BASED CONTEXT INFERENCE

Chao Hui ; Das Saumitra Mohan

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing an indoor structure based on detected movements and/or position locations of a mobile device

Das Saumitra Mohan ; Khorashadi Behrooz

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACCESS POINTS SELECTION APPARATUS AND METHODS

Sridhara Vinay ; Das Saumitra Mohan

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ DE DÉTECTION D'UNE ACTIVITÉ MALVEILLANTE DANS UNE STATION MOBILE
METHOD FOR MALICIOUS ACTIVITY DETECTION IN A MOBILE STATION

Gupta, Rajarshi ; Das, Saumitra Mohan

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATIONAL COORDINATE SYSTEMS IN CONJUNCTION WITH TRANSPORTS AND/OR MOBILE DEVICES

Gupta Rajarshi ; Das Saumitra Mohan

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for malicious activity detection in mobile station

Gupta Rajarshi ; Das Saumitra Mohan

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

올웨이즈 온 기압계를 통한 포지셔닝을 위한 방법 및 장치
METHOD AND APPARATUS FOR POSITIONING WITH ALWAYS ON BAROMETER

Das Saumitra Mohan ; Mohammad Mirzaei Faraz

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for positioning with always on barometer

Das, Saumitra Mohan ; Mohammad Mirzaei, Faraz

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATIONAL COORDINATE SYSTEMS IN CONJUNCTION WITH TRANSPORTS AND/OR MOBILE DEVICES

Gupta Rajarshi ; Das Saumitra Mohan

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for malicious activity detection in a mobile station

Gupta Rajarshi ; Das Saumitra Mohan

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND APPARATUSES FOR IDENTIFYING AUDIBLE SAMPLES FOR USE IN A SPEECH RECOGNITION CAPABILITY OF A MOBILE DEVICE

Khorashadi Behrooz ; Das Saumitra Mohan

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing an indoor structure based on detected movements and/or position locations of a mobile device

Das, Saumitra Mohan ; Khorashadi, Behrooz

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 942  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (106)
 2. 2012đến2013  (205)
 3. 2014đến2015  (312)
 4. 2016đến2018  (299)
 5. Sau 2018  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (917)
 2. French  (334)
 3. German  (177)
 4. Chinese  (123)
 5. Korean  (89)
 6. Spanish  (2)
 7. Danish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Das Saumitra Mohan
 2. Das, Saumitra Mohan
 3. Gupta Rajarshi
 4. Sridhara Vinay
 5. Gupta, Rajarshi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...