skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring graph databases for biological data models in InterMine

Daniela Butano ; Inter Mine

DOI: 10.6084/m9.figshare.5208958.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5208958

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring graph databases for biological data models in InterMine

Daniela Butano ; Inter Mine

DOI: 10.6084/m9.figshare.5208958

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing FAIR Identifiers in InterMine

Daniela Butano ; Sergio Contrino

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7358576

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing FAIR Identifiers in InterMine

Daniela Butano ; Sergio Contrino

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7358576.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7358576

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in Bluegenes: BlueGenes / InterMine Poster for BOSC 2017

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

yoyehudi_micklemlab_intermine.pdf

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in Bluegenes: BlueGenes / InterMine Poster for BOSC 2017

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in BlueGenes: A next-generation genomic data interface powered by InterMine

Yo Yehudi ; Daniela Butano ; Matthew Chadwick ; Justin Clark-Casey ; Sergio Contrino ; Joshua Heimbach ; Rachel Lyne ; Juli Sullivan ; Gos Micklem

DOI: 10.7490/f1000research.1114527.1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

InterMine: widening integrative data analysis

Rachel Lyne ; Daniela Butano ; Justin Clark-Casey ; Sergio Contrino ; Julie Sullivan ; Yo Yehudi ; Gos Micklem ; Cambridge Systems Biology Centre

DOI: 10.7490/F1000RESEARCH.1116132.1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Daniela Butano
  2. Yo Yehudi
  3. Inter Mine
  4. Justin Clark-Casey
  5. Sergio Contrino

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...