skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dance leadership theory into practice

Alexandre Jane M

Palgrave Macmillan; 2017 - (792.8068 ALE 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transmissions in dance contemporary staging practices

Palgrave Macmillan; 2017 - (790.2 TRA 2017)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jérôme Bel dance theatre and the subject

Siegmund Gerald

Palgrave Macmillan; 2017 - (793.301 SIE 2017)

Truy cập trực tuyến

4
Advice for dancers : emotional counsel and practical strategies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advice for dancers : emotional counsel and practical strategies

Hamilton Linda H.

San Francisco : Jossey- Bass Publishers, 1998 - (792.8 HAM 1998) - ISBN0787964069

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Jump into jazz : the basics and beyond for the jazz dance student
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jump into jazz : the basics and beyond for the jazz dance student

Kraines Minda Goodman.; Pryor Esther

Mountain View, Calif. : Mayfield Pub., c2001. - (793.3 KRA 2001) - ISBN0767419995

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impersonations the artifice of Brahmin masculinity in South Indian dance

Kamath Harshita Mruthinti 1982

University of California Press; 2019 - (306.4846081109548)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Distinctive Voice in the Antipodes Essays in Honour of Stephen A Wild

ANU Press; 2017 - (305.899)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering dance

Percival Rachel.

London : Uni. of London , 1959

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fierce tribe masculine identity and performance in the Circuit

Weems Mickey

Utah State University Press; 2008 - (306.7660973)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhythms of the Afro Atlantic world rituals and remembrances

University of Michigan Press; ©2010 - (780.89)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhythms of the Afro Atlantic World Rituals and Remembrances

University of Michigan Press; 2010 - (780.89/96)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jean Epstein critical essays and new translations

Amsterdam University Press; 2012 - (791.4301)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art and Politics under Modern Dictatorships  A Comparison of Chile and Romania

Preda Caterina

Palgrave Macmillan; 2017 - (320)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1998  (1)
  2. 1998đến2000  (1)
  3. 2001đến2007  (1)
  4. 2008đến2010  (3)
  5. Sau 2010  (7)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...