skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Information Literacy Snapshot: Authentic Assessment across the Curriculum

Holliday, Wendy ; Dance, Betty ; Davis, Erin ; Fagerheim, Britt ; Hedrich, Anne ; Lundstrom, Kacy ; Martin, Pamela

College & Research Libraries, March 2015, Vol.76(2), p.170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0870 ; E-ISSN: 2150-6701 ; DOI: 10.5860/crl.76.2.170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Statistical Evaluation of a Library Orientation Program for Graduate Students

Piette, Mary I ; Dance, Betty

Research Strategies, 1993, Vol.11(3), p.164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-3310 ; E-ISSN: 1879-0666

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dance, Betty
  2. Dance, B
  3. Holliday, W
  4. Davis, E
  5. Martin, Pamela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...