skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 151  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Helne

Journal of Political Economy, 01 February 2012, Vol.120(1), pp.41-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223808 ; E-ISSN: 1537534X ; DOI: 10.1086/665800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Vote-Purchasing Behavior of Incumbent Governments

Dahlberg, Matz; Johansson, Eva

American Political Science Review, 2002, Vol.96(1), pp.27-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055402004215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there an election cycle in public employment? Separating time effects from election year effects

Dahlberg, Matz ; Mörk, Eva

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Heléne

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Heléne

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution: Reply

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Helene

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bostadspriser och avstånd till centrum

Blind, Ina; Dahlberg, Matz ; Engström, Gustav

Ekonomisk debatt, 2016, Vol.44(5), pp. 55-56

ISSN: 0345-2646

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution: Reply

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Heléne

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution: Reply

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Heléne

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Heléne

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Heléne

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Heléne

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution: Reply

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Heléne

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prisutvecklingen på bostäder i Sverige en geografisk analys

Blind, Ina; Dahlberg, Matz ; Engström, Gustav

Ekonomisk debatt, 2016, Vol.44(4), pp. 16-33

ISSN: 0345-2646

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution: Reply

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Heléne

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution

Dahlberg, Matz ; Edmark, Karin ; Lundqvist, Heléne

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All aboard? Commuter train access and labor market outcomes

Åslund, Olof ; Blind, Ina ; Dahlberg, Matz

Regional Science and Urban Economics, Nov 2017, Vol.67, p.90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01660462 ; E-ISSN: 18792308

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Native Migration Responses to Increased Immigration

Andersson, Henrik ; Heléne, Berg ; Dahlberg, Matz

CESifo DICE Report, 2017, Vol.15(3), pp.26-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1612-0663 ; ISSN: 1613-6373 ; ISSN: 1612-0663 ; ISSN: 1613-6373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All aboard? Commuter train access and labor market outcomes

Åslund, Olof ; Blind, Ina ; Dahlberg, Matz

Regional Science and Urban Economics, November 2017, Vol.67, pp.90-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-0462 ; E-ISSN: 1879-2308 ; DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2017.08.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stimulating Local Public Employment: Do General Grants Work? †

Lundqvist, Heléne ; Dahlberg, Matz ; Mörk, Eva

American Economic Journal: Economic Policy, 2014, Vol.6(1), pp.167-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-7731E-ISSN: 1945-774x ; DOI: 10.1257/pol.6.1.167

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 151  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (20)
 2. 2000đến2003  (23)
 3. 2004đến2007  (31)
 4. 2008đến2012  (42)
 5. Sau 2012  (35)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (138)
 2. Swedish  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...