skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On a class of immersions between almost para-Hermitian manifolds

Dacko, Piotr

Arxiv ID: 1710.01145

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and physicochemical properties of new (bio)degradable poly(ester-urethane)s containing polylactide and poly[(1,4-butylene terephthalate)-co-(1,4-butylene adipate)] segments

Sikorska, Wanda ; Dacko, Piotr ; Kaczmarczyk, Bożena ; Janeczek, Henryk ; Domański, Marian ; Mańczyk, Krzysztof ; Kowalczuk, Marek

Polymer, 29 September 2011, Vol.52(21), pp.4676-4685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3861 ; E-ISSN: 1873-2291 ; DOI: 10.1016/j.polymer.2011.08.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On symmetric parallel tensors on pseudo-Riemannian manifolds with applications to almost (para-)contact metric manifolds

Dacko, Piotr; Dacko, Piotr (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 23, 2018

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rank of Jacobi operator and existence of quadratic parallel differential form, with applications to geometry of almost para-contact metric manifolds

Dacko, Piotr

Arxiv ID: 1806.05604

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Note on classical notion of Lee form

Dacko, Piotr; Dacko, Piotr (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 29, 2014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On a class of immersions between almost para-Hermitian manifolds

Dacko, Piotr; Dacko, Piotr (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 26, 2017

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sewing cells in almost cosymplectic and almost Kenmotsu geometry

Dacko, Piotr

Arxiv ID: 1203.4778

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five dimensional almost para-cosymplectic manifolds with contact Ricci potential

Dacko, Piotr

Arxiv ID: 1308.6429

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On CR (Cauchy-Riemann) almost cosymplectic manifolds

Dacko, Piotr; Dacko, Piotr (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 5, 2012

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sewing cells in almost cosymplectic and almost Kenmotsu geometry

Dacko, Piotr; Dacko, Piotr (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 30, 2012

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Note on classical notion of Lee form

Dacko, Piotr

Arxiv ID: 1410.7864

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five dimensional almost para-cosymplectic manifolds with contact Ricci potential

Dacko, Piotr; Dacko, Piotr (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 29, 2013

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On CR (Cauchy-Riemann) almost cosymplectic manifolds

Dacko, Piotr

Arxiv ID: 1209.1848

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the existence of proper Nearly Kenmotsu manifolds

Erken, Irem Kupeli ; Dacko, Piotr ; Murathan, Cengizhan

Arxiv ID: 1505.05462

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the existence of proper Nearly Kenmotsu manifolds

Erken, Irem ; Dacko, Piotr ; Murathan, Cengizhan; Murathan, Cengizhan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 18, 2015

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Existence of Proper Nearly Kenmotsu Manifolds

Erken, I. ; Dacko, Piotr ; Murathan, C.

Mediterranean Journal of Mathematics, 2016, Vol.13(6), pp.4497-4507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1660-5446 ; E-ISSN: 1660-5454 ; DOI: 10.1007/s00009-016-0758-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sposób aktywnej poprawy stateczności kierunkowej pojazdu z wieloczłonowym układem podwoziowym
Method for active improvement of directional stability of a vehicle with multi-unit chassis system

Dudziński, Piotr ; Skurjat, Aleksander ; Dacko, Piotr

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly para-cosymplectic manifolds of dimension 3

Dacko, Piotr ; Olszak, Zbigniew

Journal of Geometry and Physics, 2007, Vol.57(2), pp.561-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0393-0440 ; E-ISSN: 1879-1662 ; DOI: 10.1016/j.geomphys.2006.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On three dimensional conformally flat almost cosymplectic manifolds

Dacko, Piotr

Arxiv ID: 0710.1042

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On three dimensional conformally flat almost cosymplectic manifolds

Dacko, Piotr; Dacko, Piotr (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 4, 2007

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2010  (5)
 3. 2011đến2012  (7)
 4. 2013đến2015  (6)
 5. Sau 2015  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (23)
 2. Sáng chế  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19)
 2. Polish  (5)
 3. Japanese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dacko, Piotr
 2. Dacko Piotr
 3. Kowalczuk Marek
 4. Dacko, P
 5. Olszak, Zbigniew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...