skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.725.433  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Cryptography and Its Applications

Yan WeiQi;   Weir Jonathan

Bookboon; 2015 - (005.2)

Truy cập trực tuyến

2
Visual Cryptography and Its Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Cryptography and Its Applications

J. P. Weir; Weiqi Yan; Jonathan Weir

1st edition; 9788740301267; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19396

Truy cập trực tuyến

3
RSA-type Algebra Structures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RSA-type Algebra Structures

Tran, Long D.; Tran, Thu D.; Choi, Deokjai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30223

Truy cập trực tuyến

4
Mutual authentication between RFID tag and reader using Elliptic curve cryptography
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutual authentication between RFID tag and reader using Elliptic curve cryptography

Nguyen, Ngoc Hoa; Dang, Thu Hien; Tran, Thuy Trang

p. 36-43; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4543

Truy cập trực tuyến

5
Cryptography : theory and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cryptography : theory and practice

Stinson Douglas R.

Boca Raton : CRC Press, c1995. - (QA268 .S75 1995) - ISBN0849385210

Truy cập trực tuyến

6
DNSSEC ET LA DISTRIBUTION SECURISEE DE CLEF
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNSSEC ET LA DISTRIBUTION SECURISEE DE CLEF

TA, Quoc An; SERHROUCHNI, Ahmed

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNSSEC ET LA DISTRIBUTION SECURISEE DE CLEF

TA Quoc An

2004

Truy cập trực tuyến

8
An introduction to number theory with cryptography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to number theory with cryptography

Kraft James S.; Washington Lawrence C

Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, c2014. - (512.7 KRA 2014) - ISBN9781482214413 (hdbk. : acid-free paper);ISBN1482214415 (hdbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
RSA Security's official guide to cryptography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

RSA Security's official guide to cryptography

Burnett Steve.; Paine Stephen; RSA Security.

New York : McGraw-Hill/Osborne, c2004 - (005.8 BUR 2004) - ISBN0072254947 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification of (v, 3)-configurations.(Report)

Malyshev, F. M. ; Frolov, A. A.

Mathematical Notes, May, 2012, Vol.91(5-6), p.689(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securely Measuring the Overlap between Private Datasets with Cryptosets

Swamidass, S ; Matlock, Matthew ; Rozenblit, Leon

PLoS One, Feb 2015, p.e0117898 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiparty quantum key agreement with single particles

Liu, Bin ; Gao, Fei ; Huang, Wei ; Wen, Qiao-yan

Quantum Information Processing, 2013, Vol.12(4), pp.1797-1805 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-0755 ; E-ISSN: 1573-1332 ; DOI: 10.1007/s11128-012-0492-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preimage and pseudo-collision attacks on step-reduced SM3 hash function

Wang, Gaoli ; Shen, Yanzhao

Information Processing Letters, 30 April 2013, Vol.113(8), pp.301-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0190 ; E-ISSN: 1872-6119 ; DOI: 10.1016/j.ipl.2013.02.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image error concealment and quality access control based on data hiding and cryptography

Phadikar, Amit ; Maity, Santi ; Delpha, Claude

Telecommunication Systems, 2012, Vol.49(2), pp.239-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-010-9371-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On enumeration of polynomial equivalence classes and their application to MPKC.(Report)

Lin, Dongdai ; Faugere, Jean - Charles ; Perret, Ludovic ; Wang, Tianze

Finite Fields and Their Applications, March, 2012, Vol.18(2), p.283(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5797

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bipartite coherent-state quantum key distribution with strong reference pulse

Mishra, Manoj ; Prakash, Hari

Quantum Information Processing, 2013, Vol.12(2), pp.907-920 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-0755 ; E-ISSN: 1573-1332 ; DOI: 10.1007/s11128-012-0438-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the design of chaos-based secure communication systems

Zaher, Ashraf A ; Abu-Rezq, Abdulnasser

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2011, Vol.16(9), pp.3721-3737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-5704 ; E-ISSN: 1878-7274 ; DOI: 10.1016/j.cnsns.2010.12.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum Secret Sharing Using Symmetric W State.(Report)

Liu, Lin - Lin ; Tsai, Chia - Wei ; Hwang, Tzonelih

International Journal of Theoretical Physics, July, 2012, Vol.51(7), p.2291(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fast and efficient chaos-based keyed hash function

Kanso, A ; Ghebleh, M

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, January 2013, Vol.18(1), pp.109-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-5704 ; E-ISSN: 1878-7274 ; DOI: 10.1016/j.cnsns.2012.06.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Threshold quantum secret sharing between multiparty and multiparty using Greenberger–Horne–Zeilinger state

Dehkordi, Massoud ; Fattahi, Elham

Quantum Information Processing, 2013, Vol.12(2), pp.1299-1306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-0755 ; E-ISSN: 1573-1332 ; DOI: 10.1007/s11128-012-0471-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.725.433  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (36.730)
 2. 1958đến1972  (25.402)
 3. 1973đến1987  (176.512)
 4. 1988đến2003  (392.624)
 5. Sau 2003  (1.087.121)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.523.933)
 2. Chinese  (266.934)
 3. French  (202.664)
 4. German  (147.059)
 5. Korean  (90.793)
 6. Japanese  (71.725)
 7. Spanish  (22.094)
 8. Russian  (16.936)
 9. Portuguese  (10.583)
 10. Italian  (5.558)
 11. Dutch  (3.356)
 12. Finnish  (2.423)
 13. Danish  (2.185)
 14. Norwegian  (1.793)
 15. Polish  (1.673)
 16. Czech  (1.421)
 17. Ukrainian  (1.311)
 18. Turkish  (919)
 19. Romanian  (628)
 20. Hungarian  (433)
 21. Greek  (406)
 22. Hebrew  (157)
 23. Arabic  (67)
 24. Lithuanian  (3)
 25. Icelandic  (3)
 26. Serbo-Croatian  (2)
 27. Slovak  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (64)
 2. T - Technology .  (17)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Molotkov, S. N.
 2. Molotkov, Sn
 3. Guilley, Sylvain
 4. Yang, Ching-Nung
 5. Wen, Qiaoyan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...