skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended-family resources and racial inequality in the transition to homeownership

Hall, Matthew ; Crowder, Kyle

Social Science Research, 2011, Vol.40(6), pp.1534-1546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-089X ; E-ISSN: 1096-0317 ; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2011.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial and temporal dimensions of neighborhood effects on high school graduation

Crowder, Kyle ; South, Scott J

Social Science Research, 2011, Vol.40(1), pp.87-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-089X ; E-ISSN: 1096-0317 ; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2010.04.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metropolitan influences on migration into poor and nonpoor neighborhoods

South, Scott J ; Pais, Jeremy ; Crowder, Kyle

Social Science Research, 2011, Vol.40(3), pp.950-964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-089X ; E-ISSN: 1096-0317 ; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2011.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unequal Trajectories: Racial and Class Differences in Residential Exposure to Industrial Hazard

Pais, Jeremy ; Crowder, Kyle ; Downey, Liam

Social Forces, 2014, Vol. 92(3), pp.1189-1215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sot099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood Immigration and Native Out-Migration

Crowder, Kyle ; Hall, Matthew ; Tolnay, Stewart E

American Sociological Review, February 2011, Vol.76(1), pp.25-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: 10.1177/0003122410396197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metropolitan Heterogeneity and Minority Neighborhood Attainment: Spatial Assimilation or Place Stratification?

Pais, Jeremy ; South, Scott J ; Crowder, Kyle

Social problems, May 2012, Vol.59(2), pp.258-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7791 ; PMID: 22639470 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Native Out-Migration and Neighborhood Immigration in New Destinations

Hall, Matthew ; Crowder, Kyle

Demography, Dec 2014, Vol.51(6), pp.2179-2202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00703370 ; E-ISSN: 15337790 ; DOI: 10.1007/s13524-014-0350-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interneighborhood Migration, Race, and Environmental Hazards: Modeling Microlevel Processes of Environmental Inequality 1

Crowder, Kyle ; Downey, Liam

American Journal of Sociology, January 2010, Vol.115(4), pp.1110-1149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/649576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood Foreclosures, Racial/Ethnic Transitions, and Residential Segregation

Hall, Matthew ; Crowder, Kyle ; Spring, Amy

American Sociological Review, June 2015, Vol.80(3), pp.526-549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: 10.1177/0003122415581334

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood Diversity, Metropolitan Constraints, and Household Migration

Crowder, Kyle ; Pais, Jeremy ; South, Scott J

American Sociological Review, June 2012, Vol.77(3), pp.325-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: 10.1177/0003122412441791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metropolitan Structure and Neighborhood Attainment: Exploring Intermetropolitan Variation in Racial Residential Segregation

South, Scott ; Crowder, Kyle ; Pais, Jeremy

Demography, 2011, Vol.48(4), pp.1263-1292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.1007/s13524-011-0062-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood Poverty and Nonmarital Fertility: Spatial and Temporal Dimensions

South, Scott J. ; Crowder, Kyle

Journal of Marriage and Family, February 2010, Vol.72(1), pp.89-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2445 ; E-ISSN: 1741-3737 ; DOI: 10.1111/j.1741-3737.2009.00685.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unequal Trajectories: Racial and Class Differences in Residential Exposure to Industrial Hazard

Pais, Jeremy ; Crowder, Kyle ; Downey, Liam

Social Forces, 2014, Vol.92(3), pp.1189-1215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood Attainment over the Adult Life Course

South, Scott J ; Huang, Ying ; Spring, Amy ; Crowder, Kyle

American Sociological Review, December 2016, Vol.81(6), pp.1276-1304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: 10.1177/0003122416673029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Proximity to Kin on Residential Mobility and Destination Choice: Examining Local Movers in Metropolitan Areas

Spring, Amy ; Ackert, Elizabeth ; Crowder, Kyle ; South, Scott

Demography, 2017, Vol.54(4), pp.1277-1304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.1007/s13524-017-0587-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial Stratification in the Actuation of Mobility Expectations: Microlevel Impacts of Racially Restrictive Housing Markets

Crowder, Kyle D

Social Forces, 2001, Vol. 79(4), pp.1377-1396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.2001.0035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Racial Context of White Mobility: An Individual-Level Assessment of the White Flight Hypothesis

Crowder, Kyle

Social Science Research, June 2000, Vol.29(2), pp.223-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-089X ; E-ISSN: 1096-0317 ; DOI: 10.1006/ssre.1999.0668

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in Housing Foreclosures by Race and Place, 2005–2012

Hall, Matthew ; Crowder, Kyle ; Spring, Amy; Lee, Barrett A (Editor) ; Firebaugh, Glenn (Editor) ; Iceland, John (Editor) ; Matthews, Stephen A (Editor)

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, July 2015, Vol.660(1), pp.217-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716215576907

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of air pollution on individual psychological distress

Sass, Victoria ; Kravitz-Wirtz, Nicole ; Karceski, Steven M ; Hajat, Anjum ; Crowder, Kyle ; Takeuchi, David

Health and Place, November 2017, Vol.48, pp.72-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-8292 ; E-ISSN: 1873-2054 ; DOI: 10.1016/j.healthplace.2017.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residential segregation of West Indians in the New York-New Jersey metropolitan area the roles of race and ethnicity

Crowder, Kyle D

International migration review : IMR, 1999, Vol.33(1), pp.79-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (72)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (23)
 2. 2001đến2004  (8)
 3. 2005đến2009  (17)
 4. 2010đến2015  (15)
 5. Sau 2015  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Crowder, Kyle
 2. Crowder, K.
 3. South, Scott J.
 4. South, Scott
 5. Crowder, Kyle D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...