skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 140  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Places of lower rank: Margins in conversations

Kuus, Merje

Political Geography, November 2013, Vol.37, pp.30-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2013.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crisis events and the inter-scalar politics of humor

Ridanpää, Juha

GeoJournal, 2019, Vol.84(4), pp.901-915 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0343-2521 ; E-ISSN: 1572-9893 ; DOI: 10.1007/s10708-018-9900-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localizing geopolitics: Disaggregating violence and return in conflict regions

Tuathail, Gearóid Ó

Political Geography, 2010, Vol.29(5), pp.256-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2010.01.011

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recontextualising violence, power and nature: The next twenty years of critical geopolitics?

Dalby, Simon

Political Geography, 2010, Vol.29(5), pp.280-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2010.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A liminal territory: Gaza, executive discretion, and sanctions turned humanitarian

Bhungalia, Lisa

GeoJournal, 2010, Vol.75(4), pp.347-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0343-2521 ; E-ISSN: 1572-9893 ; DOI: 10.1007/s10708-008-9251-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

You are (not) here: On the ambiguity of flag planting and finger pointing in the Arctic

Steinberg, Philip E.

Political Geography, 2010, Vol.29(2), pp.81-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2010.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy and Geopolitics: Bounding Europe in EUrope

Kuus, Merje

Annals of the Association of American Geographers, 01 September 2011, Vol.101(5), pp.1140-1155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045608.2011.577362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of religious geopolitics: towards a research and theory agenda

Sturm, Tristan

Area, June 2013, Vol.45(2), pp.134-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-0894 ; E-ISSN: 1475-4762 ; DOI: 10.1111/area.12028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heretical geopolitics of Central Europe. Dissidents intellectuals and an alternative European order

Szulecki, Kacper

Geoforum, October 2015, Vol.65, pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2015.07.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kronstadt Identifi cation via Spatial Allusions of the Past

D. V. Basova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.89-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-89-92

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

G.Ó. Tuathail’s Conceptions of Critical Geopolitics: Rethinking the XXI Century Geopolitics

O. I. Lyakhovenko

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-15-20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mundane diplomacies for the practice of European geopolitics

Jones, Alun ; Clark, Julian

Geoforum, June 2015, Vol.62, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2015.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space Identity in Kronstadt: Analysis of Street and Food Services Names

N. A. Manzhina

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.97-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-97-98

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Geopolitics and Post-Critical Shift in Geopolitical Research Paradigm

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.6-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-6-14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Discourse Analysis in Critical Geopolitics

Müller, Martin

L’Espace Politique, 11 February 2011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.1743

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A subaltern critical geopolitics of the war on terror: Postcolonial security in Tanzania

Sharp, Joanne

Geoforum, 2011, Vol.42(3), pp.297-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2011.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Europe: The Deconstruction of a Discourse of ‘Othering’: A Case of Geopolitical Conflict in Moldova

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 October 2015, Vol.6(4(21)), pp.56-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-56-58

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary: Philip Hirsch's "The shifting regional geopolitics of Mekong dams"

Dean, Karin

Political Geography, May 2017, Vol.58, pp.128-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2016.10.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shifting regional geopolitics of Mekong dams

Hirsch, Philip

Political Geography, March 2016, Vol.51, pp.63-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2015.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space Identity in Vyborg: Analysis of Street and Food Services Names

L. S. Zhirnova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.93-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-93-96

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 140  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (115)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (16)
 2. 2001đến2005  (5)
 3. 2006đến2009  (27)
 4. 2010đến2014  (40)
 5. Sau 2014  (51)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (127)
 2. Spanish  (5)
 3. French  (4)
 4. Chinese  (3)
 5. Portuguese  (3)
 6. Swedish  (1)
 7. Japanese  (1)
 8. Czech  (1)
 9. Korean  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. D. V. Basova
 2. Sharp, Joanne
 3. Müller, Martin
 4. Mercille, Julien
 5. Megoran, Nick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...