skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidance on purchasing infant warming and phototherapy devices (Product Review)

Crawford, Diane C.

Journal of Neonatal Nursing, 2006, Vol.12(1), pp.29-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-1841 ; DOI: 10.1016/j.jnn.2005.11.007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plans set for TLP debut.(tension leg platform)(60 Years of Offshore)(Reprint)

Steven, Robert R. ; Crawford, Diane

Offshore, June, 2014, Vol.74(6), p.44(1)

ISSN: 0030-0608

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-pulmonary vein mediated atrial fibrillation: A novel sub-phenotype

Farrell, Maureen ; Yoneda, Zachary ; Montgomery, Jay ; Crawford, Diane ; Wray, Lauren Lee ; Xu, Meng ; Kolek, Matthew J ; Richardson, Travis ; Lugo, Ricardo ; Metawee, Mohamed ; Michaud, Greg ; Estrada, Juan Carlos ; Saavedra, Pablo ; Shen, Sharon ; Kanagasundram, Arvindh ; Ellis, Christopher R ; Crossley, George ; Roden, Dan ; Shoemaker, M. Benjamin; Bishopric, Nanette H (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0184354 ; PMCID: 5589236 ; PMID: 28880943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implantable cardiac device providing intrinsic conduction search with premature atrial contraction protection and method

Zimmer Jeff ; Crawford Diane ; Levine Paul A

Toàn văn sẵn có

5
Non-pulmonary vein mediated atrial fibrillation: A novel sub-phenotype
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-pulmonary vein mediated atrial fibrillation: A novel sub-phenotype

Farrell, Maureen ; Yoneda, Zachary ; Montgomery, Jay ; Crawford, Diane ; Wray, Lauren Lee ; Xu, Meng ; Kolek, Matthew J. ; Richardson, Travis ; Lugo, Ricardo ; Metawee, Mohamed ; Michaud, Greg ; Estrada, Juan Carlos ; Saavedra, Pablo ; Shen, Sharon ; Kanagasundram, Arvindh ; Ellis, Christopher R. ; Crossley, George ; Roden, Dan ; Shoemaker, M. Benjamin; Bishopric, Nanette H

PLOS ONE, 9/7/2017, Vol.12(9), p.e0184354 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0184354

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulmonary atresia in prenatal life

Allan, Lindsey D. ; Crawford, Diane C. ; Tynan, Michael J.

Journal of the American College of Cardiology, November 1986, Vol.8(5), pp.1131-1136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(86)80392-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Guidance on purchasing infant warming and phototherapy devices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidance on purchasing infant warming and phototherapy devices

Crawford, Diane C.

Journal of Neonatal Nursing, 2/2006, Vol.12(1), pp.29-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13551841 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnn.2005.11.007

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishing an infant warming and phototherapy procurement framework

Crawford, Diane C. ; Peirce, Susan C. ; Champken-Woods, Nigel

Journal of Neonatal Nursing, 2005, Vol.11(3), pp.96-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-1841 ; DOI: 10.1016/j.jnn.2005.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implantable cardiac device providing intrinsic conduction search with premature atrial contraction protection and method

Zimmer, Jeff ; Crawford, Diane ; Levine, Paul A; Pacesetter, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obstetric Importance, Diagnosis, And Management Of Fetal Tachycardias

Maxwell, Darryl J. ; Crawford, Diane C. ; Curry, Paul V. M. ; Tynan, Michael J. ; Allan, Lindsey D. ; Darryl J. Maxwell ; Diane C. Crawford ; Paul V. M. Curry ; Michael J. Tynan ; Lindsey D. Allan

BMJ: British Medical Journal, 9 July 1988, Vol.297(6641), pp.107-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Familial recurrence of congenital heart disease in a prospective series of mothers referred for fetal echocardiography

Allan, Lindsey D. ; Crawford, Diane C. ; Chita, Sunder K. ; Anderson, Robert H. ; Tynan, Michael J.

The American Journal of Cardiology, 1986, Vol.58(3), pp.334-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; DOI: 10.1016/0002-9149(86)90072-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Pulmonary atresia in prenatal life
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulmonary atresia in prenatal life

Allan, Lindsey D. ; Crawford, Diane C. ; Tynan, Michael J.

Journal of the American College of Cardiology, 11/1986, Vol.8(5), pp.1131-1136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(86)80392-8

Toàn văn sẵn có

13
Establishing an infant warming and phototherapy procurement framework
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishing an infant warming and phototherapy procurement framework

Crawford, Diane C. ; Peirce, Susan C. ; Champken-Woods, Nigel

Journal of Neonatal Nursing, 12/2005, Vol.11(3), pp.96-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13551841 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnn.2005.06.002

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implantable cardiac device providing intrinsic conduction search with premature atrial contraction protection and method

Zimmer Jeff ; Crawford Diane ; Levine Paul A

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANTABLE CARDIAC DEVICE PROVIDING INTRINSIC CONDUCTION SEARCH WITH PREMATURE ATRIAL CONTRACTION PROTECTION AND METHOD

Zimmer Jeff ; Crawford Diane ; Levine Paul A

Toàn văn sẵn có

16
Familial recurrence of congenital heart disease in a prospective series of mothers referred for fetal echocardiography
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Familial recurrence of congenital heart disease in a prospective series of mothers referred for fetal echocardiography

Allan, Lindsey D. ; Crawford, Diane C. ; Chita, Sunder K. ; Anderson, Robert H. ; Tynan, Michael J.

The American Journal of Cardiology, 08/1986, Vol.58(3), pp.334-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029149 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-9149(86)90072-X

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prenatal Screening For Congenital Heart Disease

Allan, Lindsey D. ; Crawford, Diane C. ; Chita, Sunder K. ; Tynan, Michael J.

British Medical Journal (Clinical Research Edition), 28 June 1986, Vol.292(6537), pp.1717-1719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02670623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implantable cardiac device providing intrinsic conduction search with premature atrial contraction protection and method

Zimmer, Jeff ; Crawford, Diane ; Levine, Paul A; Pacesetter, Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thyroid volume measurement in thyrotoxic patients: comparison between ultrasonography and iodine-124 positron emission tomography

Crawford, Diane C. ; Flower, Margaret A. ; Pratt, Brenda E. ; Hill, Caroline ; Zweit, Jamal ; McCready, V. Ralph ; Harmer, Clive L.

European Journal of Nuclear Medicine, 1997, Vol.24(12), pp.1470-1478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-6997 ; E-ISSN: 1619-7089 ; DOI: 10.1007/s002590050176

Toàn văn sẵn có

20
Thyroid volume measurement in thyrotoxic patients: comparison between ultrasonography and iodine-124 positron emission tomography
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thyroid volume measurement in thyrotoxic patients: comparison between ultrasonography and iodine-124 positron emission tomography

Crawford, Diane C. ; Flower, Margaret A. ; Pratt, Brenda E. ; Hill, Caroline ; Zweit, Jamal ; Mccready, V. Ralph ; Harmer, Clive L.

European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 12/10/1997, Vol.24(12), pp.1470-1478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-7070 ; E-ISSN: 1619-7089 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s002590050176

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (5)
 2. 1988đến1996  (1)
 3. 1997đến2004  (2)
 4. 2005đến2006  (4)
 5. Sau 2006  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Crawford, Diane C.
 2. Tynan, Michael J.
 3. Allan, Lindsey D.
 4. Crawford, D C
 5. Crawford, Diane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...